Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Centralne wydarzenia XXIV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Centralne wydarzenia XXIV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15) w dniach 14-19 stycznia odbyły się centralne wydarzenia XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Gospodarzem tegorocznych obchodów była diecezja warszawsko-praska. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa i obowiązujące ograniczenia wszystkie wydarzenia zostały przeniesione w przestrzeń Internetu.

Centralne obchody poprzedziła konferencja prasowa. Uczestniczyli w niej Michael Schudrich – Naczelny Rabin w Polsce, bp Romuald Kamiński – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz bp Rafał Markowski – Przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Biskup Rafał Markowski rozpoczął konferencję od przypomnienia potrzeby dialogu, przywołując dialog ekumeniczny i międzyreligijny, a także ten prowadzony przez Kościół ze światem współczesnym. Jak zaznaczył:

To nie zawsze są rozmowy łatwe. To są rozmowy, które stają przed różnymi trudnościami, ale te rozmowy warto prowadzić bowiem na płaszczyźnie ekumenicznej jest to cały czas dyskusja, która dotyczy życia sakramentalnego, interpretacji biblijnej, a na płaszczyźnie międzyreligijnej nie chodzi o stworzenie jednego uniwersalnego systemu religijnego świata, a o szukanie wartości, które są nam bliskie, i o które trzeba walczyć. Temu również ma służyć tegoroczny Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce wraz z jego hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

Naczelny Rabin w Polsce Michael Schudrich przypomniał, że inicjatorem Dni Judaizmu w Kościele Katolickim był św. Jan Paweł II. Przywołał myśl, która mu towarzyszyła:

Ważny jest raz w roku specjalny dzień, w którym Kościół będzie głębiej patrzył na swoje korzenie, którymi jest Judaizm. Czasami człowiek może błędnie myśleć, że jeżeli będzie studiować, poznawać inną religię, inną wiarę, to może być ryzykowne dla jego wiary. Z wielu rzeczy, których nauczyłem się od Jana Pawła II, to jedną z najważniejszych było to, że jeśli ja wiem kim jestem w sensie wiary, wiem, że jestem Żydem, papież wiedział, że jest katolikiem, to wtedy jestem stabilny w mojej tożsamości wiary. Gdy poznaję inną religię, wiarę to jest jedynie ubogaceniem mojej wiary, nie ryzykiem. To jest dla mnie bardzo ważna nauka, że jestem otwarty, ale przede wszystkim muszę wiedzieć, kim jestem, muszę być stabilny w swojej wierze. Wtedy mogę ubogacać w dialogu siebie i innych.

Biskup Romuald Kamiński przypomniał o związku społeczności żydowskiej z warszawską Pragą:

Trzeba pamiętać i to jest swoista lekcja do odrobienia dla wielu, że prawobrzeżna Warszawa ma unikatową historię jeśli chodzi o uczestnictwo pokoleń pochodzenia żydowskiego na Pradze. […] To bogactwo jest wielkie. Żydzi mieli tutaj oficjalne prawo nadane w 1775 roku, że mogli osiedlać się, czyli w majestacie prawa prowadzić wszelaką działalność, która pozwalała im bezpiecznie nie tylko zamieszkać, ale i rozwijać pierwszy fundament, na którym powstawała bogata historia jeśli chodzi o sprawy wyznaniowe. Synagoga i towarzyszące instytucje, piśmiennictwo, życiorysy wielkich ludzi w różnych dziedzinach, kultura, szkolnictwo. Oczywiście potem przeróżne trudne wypadki dziejowe, wojny, powstania, przyczyniły się do ogromnej dezorganizacji.

Do nas dziś należy byśmy umieli zabezpieczyć to, co pozostało, odnowić nasza znajomość, przekazać to innym, bo to jest ogromne bogactwo tej części Warszawy która leży po tej stronie Wisły.

Retransmisja konferencji:

fot. Karolina Błażejczyk


Centralny dzień – 17 stycznia – obchodów rozpoczął się Modlitwą na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie.

Wzięli w niej udział rabin Michael Schudrich oraz biskupi Romuald Kamiński i Rafał Markowski. Rozpoczynając modlitwę ordynariusz warszawsko-praski przypomniał, że najpiękniej ludzi różnych wyznań łączy wspólna modlitwa:

Najpiękniejszą formą naszego bycia jest wspólna modlitwa. Dzisiaj jesteśmy tutaj, w tym wyjątkowym miejscu i dlatego przed Panem, który jest Panem dziejów, pragniemy odmówić modlitwę za tych wszystkich, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Będziemy modlić się słowami Psalmu 130.

fot. Jakub Troszyński


O godzinie 16:00 odprawione zostało Nabożeństwo Słowa, któremu przewodniczył Biskup Romuald Kamiński. Komentarze do pierwszego czytania z Księgi Powtórzonego Prawa wygłosili: ze strony żydowskiej Rabin Stas Wojciechowicz, a z katolickiej o. Wiesław Dawidowski, augustianin.

Rabin Stas Wojciechowicz mówiąc o nawróceniu przywołał myśl jednego z najbardziej znanych mędrców z czasów talmudycznych:

Człowiek przez całe życie musi uważać, że każdy dzień życia jest ostatnią szansą zrobienia prawidłowego wyboru. Jeśli każdy dzień będziemy uważać za ostatni dzień przed śmiercią, to całe życie będziemy w tym procesie naprawienia. Wybór człowieka jest przede wszystkim wyborem nie tylko dla tej konkretnej osoby, ale dla całej społeczności, a nawet całego świata.

Ojciec Wiesław Dawidowski odwołał się do fragmentu kazania na górze, w którym Jezus przywołuje dwie drogi wyboru stojące przed każdym człowiekiem:

Jezus zawarł jasną aluzję do symboliki dwóch dróg w konkluzji kazania na górze. Mówi tam: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże jest ciasna i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują”. Oczywiście brama w tym wypadku to sam Jezus, a droga to droga kodeksu etycznego wygłoszonego w kazaniu na górze. Przede wszystkim jest tutaj znowu jasno postawiona sprawa odpowiedzialności i decyzji każdego człowieka za swoje osobiste szczęście. To szczęście można odnaleźć tylko w Bogu.

Biskup Romuald Kamiński powiedział:

To jakie jest nasze codzienne odnoszenie się do drugiego człowieka nie jest żadną tajemnicą. Możemy powiedzieć: aż do bólu jest sprawdzalne! Dzisiaj, kiedy tak bardzo relacje ludzkie są sponiewierane, to oznacza, że wcześniej zostały sponiewierane relacje z Bogiem – Miłością i Miłosierdziem. To sprawia, że wyschło w naszym życiu źródło, z którego można by w każdej chwili zaczerpnąć moce uzdrawiające i ożywcze dla budowania prawdziwie braterskich relacji miedzy nami dziećmi jednego Boga.

Biskup Rafał Markowski ogłosił, że kolejne, jubileuszowe obchody Dnia Judaizmu 2022 odbędą się w Poznaniu.

Po Nabożeństwie odbył się koncert w wykonaniu zespołu Symchy Kellera „Dla moich braci i sióstr”.

Retransmisja Nabożeństwa Słowa oraz koncertu:

fot. Karolina Błażejczyk


We wtorek 19 stycznia o godz. 12:00 odbyło się sympozjum poświęcone hasłu Dnia Judaizmu, które jednocześnie zakończyło tegoroczne obchody.

Swoje wystąpienia wygłosili:

  • Michael Schudrich – Naczelny Rabin w Polsce, tytuł wystąpienia: „Życie i śmierć w tradycji żydowskiej na czas pandemii”,
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman – pracownik naukowy WUM, tytuł wystąpienia: „Sens walki z umieraniem – perspektywa lekarza”
  • ks. dr hab. B. Adamczewski – pracownik naukowy UKSW, tytuł wystąpienia: „Życie i śmierć u początków Tory”
  • dr hab. Barbara Strzałkowska – pracownik naukowy UKSW, tytuł wystąpienia: „I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8). Chrześcijańska refleksja doby pandemii”.

Na zakończenie spotkania ks. dr hab. Bartosz Adamczewski powiedział:

Śmierć i życie, życie i śmierć ostatecznie nie są naszą sprawą, ale i w życiu i w śmierci należymy do Pana, a więc to nie tylko nasze zmartwienie, co z tym życiem i śmiercią, ale to Jego zmartwienie i trzeba Jemu zaufać, że On wie, kiedy mamy umierać, kiedy mamy być tutaj, kiedy mamy odchodzić, gdzie jest nasza nagroda i co się z nami tak naprawdę stanie. Dobrze, że mamy Pana, który nas prowadzi, który nad nami czuwa.

Retransmisja sympozjum:

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży