Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Boże Ciało 2022

Boże Ciało 2022

– Pan nas potrzebuje – powiedział na zakończenie diecezjalnej procesji Bożego Ciała biskup Romuald Kamiński. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa pasterz diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył liturgii w Konkatedrze na Kamionku.


Przy ostatnim, czwartym, ołtarzu biskup Romuald Kamiński wygłosił homilię. Nawiązując do czytanej dziś Ewangelii, przypomniał, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest posługiwać bliźnim.

W tym pojęciu nakarmić, dać jeść, to nie chodzi o to, żeby postarali się o chleb i coś do chleba. To jest ogromne, wielkie zagadnienie, żeby zaopiekować się człowiekiem i pomóc mu. I kto jest do tego najbardziej zobowiązany. Uczniowie Pana Jezusa – chrześcijanie – oni najwięcej otrzymali i powinni najwięcej rozumieć, co to jest być uczniem Chrystusa, co to jest moc sakramentów i Słowo Boże i nie możemy powiedzieć, że my przyjmujemy podarunki, a nie jesteśmy zobowiązani do posługi. Proszę, żebyśmy nie traktowali ego jako uciemiężenia. Powinniśmy patrzeć na to jak na królewski przywilej. […] Pan nas potrzebuje – podkreślił biskup Romuald Kamiński.

Biskup diecezji warszawsko-praskiej mówił także o potrzebie przemieniania ludzkich serc w kontekście wojny w Ukrainie.

Pan Jezus te same słowa mówi do nas. Mienicie się narodem wierzącym, ochrzczonym, w większości katolickim, to od was powinni wymagać lepszego zrozumienia działania w tym kierunku, żeby ukształtować w społeczeństwie szeroko pojęty pokój. Dlaczego to nas się szczególnie tyczy? Bo widzimy, że inni siostry i bracia nie mają pomyślunku, żeby to uczynić. Wojna nie jest rozwiązaniem żadnych problemów. Przeciwnie. Tutaj chodzi o to, żeby nawrócić i odmienić serca ludzkie, a w tym możemy sporo osiągnąć. To jest to zadanie, które powinniśmy dawno podjąć i myślę, że większość z nas to podejmuje, choćby uczciwe modląc się o pokój, ale chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy głębiej i dalej sięgnęli, bo trzeba uzdrawiać od korzeni. A to uzdrawianie od korzeni oznacza – nawrócić tych, którzy w jakiś sposób maja wpływ na decydowanie, a szczególnie to decydowanie, które przynosi złe owoce. Wy dajcie im jeść!

Nie bierzmy tego jako ciężar, ale traktujmy to jako niezwykły przywilej, którym obdarzył nas Pan Bóg, że możemy być jego najbliższymi współpracownikami. To jest coś wyjątkowego. Cieszmy się i umocnieni Eucharystią, która jest dla nas mocą przemieniająca, idźmy i ubogacajmy wszystkich tych, których spotkamy na naszej drodze, i o których Pan Jezus nam powie i wskaże: wy dajcie im jeść, wy im pomóżcie.

Diecezjalna procesja eucharystyczna przeszła ulicami: Grochowską, Gocławską, Mińską i ponownie Grochowską.

Pierwszy ołtarz przygotowali strażacy, drugi harcerze z 22 Szczepu «Watra», trzeci Papieska Służba Porządkowa «Totus Tuus», czwarty Siostry Szarytki.

Dywan kwiatowy w świątyni przygotowali uczniowie i ich rodzice ze szkoły „Strumienie” w Józefowie. Liturgię ubogacił Konkatedralny Chór Kamionek pod dyrekcją Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz.

fot. Marcin Tafejko

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży