Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Apel biskupa Romualda Kamińskiego o modlitwę w intencji pokoju

Apel biskupa Romualda Kamińskiego o modlitwę w intencji pokoju

W ubiegłym tygodniu biskup Romuald Kamiński zaapelował do wszystkich wiernych naszej diecezji o podjęcie intensywnej modlitwy w intencji pokoju. Dziś przypominamy o tej prośbie.

Pozostajemy w łączności ze służbami państwowymi. Nasza diecezja, kiedy tylko sytuacja będzie tego wymagała, zaangażuje się w pomoc i przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Już teraz, w ciągu 24h godzin, jesteśmy gotowi przyjąć do 60 osób w ośrodku diecezjalnej Caritas w Urlach. W razie potrzeby będziemy wspólnie z naszymi parafiami organizować kolejne miejsca.

Warszawa, 17 lutego 2022 roku

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodni Diecezjanie,

zawsze, kiedy nadchodzą trudne czasy, kierujemy nasze serca ku Bogu, pełnemu miłości i miłosierdzia. Dzisiaj, kiedy jesteśmy pełni trwogi z racji zagrożonego pokoju i panujących napięć w najbliższym sąsiedztwie naszej Ojczyzny, zwracam się do Was – wszystkich naszych Diecezjan – podejmijcie modlitwę różańcową i ofiarujcie post w intencji uratowania pokoju i jedności pomiędzy narodami.

Proszę Duszpasterzy, aby organizowali w parafiach modlitwę różańcową i zachęcali swoich parafian do indywidualnych form modlitwy.

Wszystkie nasze wysiłki o uratowanie pokoju i jedności między narodami powierzam wstawiennictwu Matki Bożej Zwycięskiej.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Połączmy duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie – zaapelował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy, w tym prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla.

„Zwracam się do Was, Drodzy Bracia, jako biskup kraju, który sąsiaduje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jesteśmy powiązani wspólną historią i świętą wiarą chrześcijańską. Połączmy więc duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, wspólnie zanosząc gorącą modlitwę do Tego, który sam jest Pokojem, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie” – napisał abp Stanisław Gądecki do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy. „Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem, aby zapobiec cierpieniu i śmierci tysięcy niewinnych istnień ludzkich, zwłaszcza najsłabszych, bezbronnych, którzy nie znajdą sił i możliwości do ucieczki przed pożogą wojenną” – czytamy w liście.

Przewodniczący Episkopatu Polski, nawiązując do doniesień medialnych o poważnym ryzyku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, podkreślił, że „każda wojna jest tragedią ludzkości” i giną w niej tysiące ludzi, a wielu z nich, po obu stronach, zostaje okaleczonych. „Wojnie między Rosją a Ukrainą dramatyzmu dodawałby fakt, że są to dwa chrześcijańskie i słowiańskie narody. Po ludzku zatem, i po Bożemu, te dwa różne narody wiele powinno łączyć i skłaniać nie do nienawiści, lecz do wzajemnego szacunku i przyjaźni. Warunkiem koniecznym do tego jest poszanowanie praw narodów, w tym prawa do samostanowienia i integralności terytorialnej” – napisał abp Gądecki.

Wspominając dwie wojny, które miały miejsce w ubiegłym wieku, przywołał słowa św. Jana Pawła II, który w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 2000 roku pisał, że „wojny są często przyczyną kolejnych wojen, ponieważ podsycają głęboko zakorzenione nienawiści, prowadzą do niesprawiedliwości, depczą godność i prawa osoby ludzkiej. Zazwyczaj nie rozwiązują przy tym problemów, stanowiących przedmiot konfliktu, i stąd okazują się nie tylko straszliwie niszczące, ale także bezużyteczne”. „Każda wojna jest szaleństwem” – dodał abp Gądecki.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst listu:

List przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy
z prośbą o wspólną modlitwę w intencji pokoju

Warszawa, dnia 14 lutego 2022 roku

W święto św. Cyryla i Metodego
Patronów Europy

Wielce Czcigodni Bracia,

Nasz Pan, Jezus Chrystus nauczał: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).

W ostatnich tygodniach media donoszą o poważnym ryzyku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Każda wojna jest tragedią ludzkości. Giną w niej setki, jeśli nie tysiące ludzi. Wielu z nich, po obu stronach, zostaje okaleczonych, a wiele milionów nosi w sobie wewnętrzne rany, które trudno jest później zabliźnić. Wojnie między Rosją a Ukrainą dramatyzmu dodawałby fakt, że są to dwa chrześcijańskie i słowiańskie narody. Po ludzku zatem, i po Bożemu, te dwa różne narody wiele powinno łączyć i skłaniać nie do nienawiści, lecz do wzajemnego szacunku i przyjaźni. Warunkiem koniecznym do tego jest poszanowanie praw narodów, w tym prawa do samostanowienia i integralności terytorialnej.

Wciąż mamy w pamięci ubiegły wiek, który był świadkiem dwóch straszliwych wojen. Św. Jan Paweł II, który osobiście doświadczył skutków wojny i totalitaryzmów, pisał że „wojny są często przyczyną kolejnych wojen, ponieważ podsycają głęboko zakorzenione nienawiści, prowadzą do niesprawiedliwości, depczą godność i prawa osoby ludzkiej. Zazwyczaj nie rozwiązują przy tym problemów, stanowiących przedmiot konfliktu, i stąd okazują się nie tylko straszliwie niszczące, ale także bezużyteczne” (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1.01.2000). Każda wojna jest szaleństwem.

Zwracam się do Was, Drodzy Bracia, jako biskup kraju, który sąsiaduje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jesteśmy powiązani wspólną historią i świętą wiarą chrześcijańską. Połączmy więc duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, wspólnie zanosząc gorącą modlitwę do Tego, który sam jest Pokojem, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie.

Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem, aby zapobiec cierpieniu i śmierci tysięcy niewinnych istnień ludzkich, zwłaszcza najsłabszych, bezbronnych, którzy nie znajdą sił i możliwości do ucieczki przed pożogą wojenną.

Mając na uwadze powyższe, zwróciłem się do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce z gorącą prośbą o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Proszę również Was, Drodzy Bracia, abyście zwrócili się do swoich wiernych z podobnym apelem oraz by Pan odwrócił serca sprawujących władzę od żądzy wojny i zniszczenia, zwracając je ku miłosierdziu i pokojowi.

„Kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14,18-19).

Niech Święci Cyryl i Metody, apostołowie Słowian, uproszą dla Europy dar Bożego pokoju.

Z wyrazami szacunku w Chrystusie Panu,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

__________________

Jego Świątobliwość
CyrylPatriarcha Moskiewski i całej Rusi

Wielce Błogosławiony
OnufryMetropolita Kijowski i całej Ukrainy
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

Wielce Błogosławiony
Epifaniusz Metropolita Kijowski i całej Rusi-Ukrainy
Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego na Ukrainie

Wielce Błogosławiony
Światosław SzewczukArcybiskup Większy Kijowsko-Halicki
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Jego Ekscelencja
Nil Łuszczak
Administrator Apostolski sede vacanteEparchii greckokatolickiej w Mukaczewie sui iuris

Jego Ekscelencja
Paolo PezziArcybiskup Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie
Przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Rosji

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Mieczysław MokrzyckiMetropolita Lwowski
p.o. przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy

Źródło: https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-polski-do-biskupow-prawoslawnych-i-katolickich-rosji-i-ukrainy-polaczmy-duchowy-wysilek-aby-zazegnac-widmo-kolejnej-wojny/

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży