Diecezja Warszawsko-Praska
Nowy biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej
Warszawa, 26 sierpnia

Jan Paweł II mianował arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia,
dotychczasowego biskupa polowego Wojska Polskiego,
biskupem diecezji warszawsko-praskiej.

Informację tę podała oficjalnie w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce w komunikacie o następującej treści:

Ojciec Święty Jan Paweł II:

1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka z obowiązków pasterza Diecezji Warszawsko-Praskiej, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 KPK.

2. Mianował Księdza Arcybiskupa "ad personam" Sławoja Leszka Głódzia, dotychczasowego Biskupa Polowego Wojska Polskiego, biskupem diecezjalnym (ordynariuszem) Diecezji Warszawsko-Praskiej.

+Józef Kowalczyk
Nuncjusz ApostolskiWarszawa, 26 sierpnia 2004 r., godz. 12.00

http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&typ=INFORMACJE&id=871

Dod. Ks. Wojciech Lipka 26.08.2004 o 12.30