Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » 193. rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską

193. rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską

W parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie sprawowano Mszę Świętą upamiętniającą 193 rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską. Eucharystia była też okazją do dziękczynienia za 99. rocznicę erygowania parafii.

Liturgii przewodniczył bp Romuald Kamiński, który w kazaniu mówił, że wydarzenia sprzed lat powinny być nauką na dzisiejsze czasy:

Chcemy być zupełnie niezależni od Pana Boga. Ufamy w naszą doskonałość, w nasze możliwości, że we wszelkich dziedzinach sobie poradzimy i dlatego źle się dzieje. Tak jak było dawniej, tak i dzisiaj. Czyżbyśmy znowu nie umieli odczytać prawidłowo tego, co przynosi nam historia? Z Jezusem winniśmy związać każdą cząstkę naszego życia, na nowo wyznać naszą wiarę. Trzeba do tej całej przestrzeni, jaką tworzy nasze życie, w każdy zakątek naszej działalności, wprowadzić Pana Jezusa.

Biskup zwrócił uwagę na konieczność indywidualnego nawrócenia każdego człowieka:

Nie do wytrzymania jest to, co się dzieje w przestrzeni dzisiejszych społeczeństw na całym świecie. Nie ma żadnego hamulca w wypowiadaniu, osądzaniu, podżeganiu, ocenianiu. I wszyscy wiemy, że to nie są łagodne słowa, które budują i umacniają, ale to są słowa i myśli, które zazwyczaj rujnują. Zapragnijmy nawrócenia. Zwykle jest tak, że kiedy pada to hasło ‘nawróćmy się’, to nasze myśli i odruchy są kierowane na innych. To jest absolutnie fałszywa recepta. Nie – to Ty masz się nawrócić. Jeśli ja prawdziwie będę na drodze do nawrócenia, to ze zdziwieniem zobaczę, że i brat mój wstąpi na tę drogę.

Po Mszy Świętej odbył się marsz do Alei Chwały, gdzie w symbolicznym grobowcu, miejscu starcia z 1831 roku, znajdują się prochy poległych, odnalezione przy pracach budowlanych pod fundamenty świątyni Najczystszego Serca Maryi oraz szczątki z innych miejsc pamięci na Grochowie.

fot. Lubomir Tronowski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży