Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Poświęcenie Centrum Wsparcia “Za życiem” w Mińsku Mazowieckim

Poświęcenie Centrum Wsparcia “Za życiem” w Mińsku Mazowieckim

W środę 25 października biskup Romuald Kamiński poświęcił Centrum Wsparcia “Za życiem” w Mińsku Mazowieckim. Ośrodek prowadzony jest przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Nowopowstały obiekt o łącznej powierzchni ponad 1000 m2 podzielony jest na dwa piętra.

Na parterze budynku mieści się Dom Dziennego Pobytu, który stanowi ostoję dla osób starszych, samotnych oferując miejsce spokoju oraz wsparcia. Seniorzy podczas pobytu w domu otrzymują wyżywienie, a także uczestniczą w zajęciach muzycznych, kulinarnych, plastycznych, rehabilitacji.

Jadłodajnia dla ubogich nie tylko zaspakaja głód, lecz także tworzy atmosferę ciepła i wzajemnej akceptacji – potrzebujący otrzymają dwudaniowy, ciepły posiłek.

Piętro budynku zajmuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej widzi potrzebę rozszerzania działalności o Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz Dom Samotnej Matki w związku z zwiększającą się liczba osób potrzebujących bezpiecznego schronienia. Dom przeznaczony jest dla 30 osób. Rodziny nie ponoszą żadnej odpłatności za pobyt w Ośrodku i w zależności od decyzji podjętej przez odpowiednie organy mogą przebywać w nim od 3 miesięcy do 1,5 roku. Mieszkańcy Ośrodka maja zapewnioną pomoc psychologiczną, prawną socjalną i bytową. Budynek w pełni przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Biskup Kamiński podczas uroczystości poświęcenia budynku mówił, że inicjatywy, takie jak działanie Centrum Wsparcia w Mińsku Mazowieckim, są żywym przykładem realizacji Ewangelii:


Wszyscy ludzie z różnych poziomów, z różnych środowisk, w różnych sytuacjach życiowych – wszyscy byli przez Pana Jezusa przygarnięci. Jezus precyzyjnie zbudował tę katechezę – pokazał nam bezradnych Piotra i Zacheusza i pogubioną Marię Magdalenę. Wszyscy oni byli przy Panu Jezusie, mieli dostęp, a potem razem pisali swoim życiem, swoją wiarą, swoim zaangażowaniem wielkie dzieła Boże. I za to szczególnie dzisiaj Opatrzności Bożej i każdemu z was trzeba podziękować. Tak się buduje wielkie rzeczy. To dobro jest zaraźliwe – ono przekracza granice, nawet takie, o których nie wszyscy tutaj wiedzą.

Za wspólne działania na rzecz powstania ośrodka dziękował ks. Kamil Chojnacki – dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.


Dzisiaj otwieramy to Centrum Pomocy i cieszymy się wszyscy razem, jak tu jesteśmy obecni, bowiem mamy świadomość, że pomaganie osobom potrzebującym jest czymś, co jednoczy nas wszystkich i co stanowi pewnego rodzaju misję, która odwołuje się z jednej strony do wartości nadprzyrodzonych i religijnych, a z drugiej strony świadczy po prostu o zwykłym ludzkim humanizmie i porządności.

W 1994 roku budynek mieszkalny przy ulicy Granicznej 18 w Mińsku Mazowieckim został ofiarowany przez Zofię Kalinowską na rzecz osób potrzebujących. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki rozpoczęły działalność Dom Dziennego Pobytu, Jadłodajnia dla ubogich oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Trudne warunki lokalowe uniemożliwiały realizacje działań na rzecz seniorów, bezdomnych i osób w kryzysie. Budynek przestał spełniać standardy obowiązujące w tego rodzaju placówkach. W 2020 r. powstał projekt nowoczesnego i funkcjonalnego budynku.

W marcu 2021 r. rozpoczęto I etap budowy placówki pod nazwą „Centrum Wsparcia za Życiem”. Jesienią tego samego roku rozpoczęto roboty ziemne. W 2022 r. rozpoczęto  II etap budowy prace wykończeniowe i montażowe w budynku.

Budowa dofinansowana została ze środków Budżetu Państwa z Rezerwy Ogólnej Prezesa Rady Ministrów.

fot. Marcin Tafejko

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży