Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Dzień Dziękczynienia 2024

Dzień Dziękczynienia 2024


Wielebni Duszpasterze,
Drodzy Diecezjanie,

dnia 2 czerwca 2024 roku, zgodnie z wypracowywaną od kilkunastu lat tradycją, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, na Wilanowie, będzie obchodzony Dzień Dziękczynienia.

Z nadzieją obserwujemy rozwój duchowy i materialny dzieł, które wzrastają w tym miejscu kultu, przekazując przyszłym pokoleniom Polaków prawdę o najpiękniejszych kartach historii Kościoła w naszej Ojczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem posługi św. Jana Pawła II i bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jako diecezja warszawsko–praska czujemy się zobowiązani do wspierania troski o rozwój kultu Świętych i Błogosławionych, którzy stanowią rdzeń naszej duchowej i narodowej tożsamości.

W związku z tym zachęcam Wielebnych Księży Proboszczów do przeprowadzenia zbiórki do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej. Wierzę, że wierni naszej diecezji ze zrozumieniem włączą się w to dzieło, świadomi wspólnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas w realizacji szlachetnych planów. Jestem przekonany, że materialny dar, złożony na miarę możliwości każdego z nas, będzie stanowił konkretną formę okazania wdzięczności Jedynemu Bogu i Bogurodzicy Dziewicy Maryi za niezliczone dobrodziejstwa, jakich doświadczamy w naszej Ojczyźnie w zmiennych okolicznościach dziejów świata.

Wszystkim zaangażowanym w powyższe dzieło wyrażam moją wdzięczność i błogosławię.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski


Zbiórka powinna się odbyć w niedzielę 2 czerwca 2024 roku.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży