Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » WOLA RASZTOWSKA, Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

WOLA RASZTOWSKA, Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

Kościelna 9, 05-205 Wola Rasztowska

Niedziele i święta: 09:00, 11:00, 18:00 (od kwietnia do września)

Dni powszednie: 07:00 (w Adwencie w środy i soboty), 18:00 (od kwietnia do września)

Proboszcz: Ks. Ejsmont Piotr Krzysztof, od 01.07.2019

Parafię erygował Bp Kazimierz Romaniuk 25 grudnia 1993 roku z części parafii Klembów i Radzymin. Wieś jest wzmiankowana w XVI w. O jej dawnej świetności świadczy barokowy pałac z XVII w. odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej.

Początki duszpasterstwa związane są z osobą Ks. Józefa Góreckiego, ówczesnego proboszcza parafii Klembów, który we wrześniu 1987 roku rozpoczął starania o lokalizację kościoła. Początkowo władze były przeciwne, gdyż na terenach Woli Rasztowskiej nie przewidywano żadnej zabudowy ze względu na plany rozbudowy Radiowego Centrum Nadawczego, emitującego programy Polskiego Radia (pole elektromagnetyczne) i zagłuszającego sygnał Radia Wolna Europa. Od tego czasu w każdą niedzielę sprawowano Eucharystię w wiejskiej świetlicy.

We wrześniu 1988 r. odprawiono pierwszą Mszę Św. na placu ofiarowanym przez Marię i Mariana Myśliwców, a poświecił go Ks. prał. Jan Sikora w dniu 1 kwietnia 1989 roku. Kościół według projektu dr inż. Janusza Stępkowskiego i konstrukcji mgr Janusza Zdrojewskiego wznieśli własnymi rękami miejscowi wierni. Kamień węgielny poświęcił i wmurował Bp Kazimierz Romaniuk 29 czerwca 1989 roku. Z dniem 19 sierpnia 1991 roku ustanowiono tu samodzielny ośrodek duszpasterski, a do pracy przyszedł Ks. Wojciech Zdun. Pierwszą Mszą Św. w murach nowej świątyni była Pasterka w 1991 r. Świątynię konsekrował Bp Kazimierz Romaniuk 29 czerwca 1996 roku, wtedy też przeniesiono parafię z dekanatu wołomińskiego do radzymińskiego.

 1470

Roszczep, Wola Rasztowska

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży