Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » OTWOCK (Ługi), Parafia Miłosierdzia Bożego

OTWOCK (Ługi), Parafia Miłosierdzia Bożego

Niedziele i święta: 07:00, 09:00, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 18:00

Dni powszednie: 07:00, 18:00

Proboszcz: Ks. Filipowicz Krzysztof, od 01.07.2021
Wikariusz: Ks. Długoszewski Marek, od 26.08.2022

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 1 września 1989 roku z części parafii MB Królowej Polski w Otwocku-Kresach. Osada powstała na początku XX w. Nazwę zawdzięcza rozległym i podmokłym terenom, które rozciągały się między Otwockiem i Karczewem. Włączono ją do miasta w 1932 r. Starania o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego i lokalizację nowego kościoła podjął Ks. Włodzimierz Jabłonowski proboszcz parafii Otwock-Kresy w 1986 r. Zostały one uwieńczone decyzją z 20 czerwca 1988 roku zatwierdzającą lokalizację nowego kościoła i program budowy.

Do parafii macierzystej należała pierwsza kaplica na osiedlu Ługi (wraz z wyposażeniem) usytuowana była w jednym z bloków. Mieszkają tu głównie rodziny młode i w średnim wieku. Budowniczym kościoła, kaplicy i plebanii był pierwszy proboszcz Ks. Jan Andrzejewski. Pierwszą tymczasową kaplicę p.w. Bł. Honorata Koźmińskiego, wzniesioną na miejscu nowego kościoła, poświęcił Bp Stanisław Kędziora 21 grudnia 1988 roku. Od 1 stycznia 1989 roku istnieje samodzielny ośrodek duszpasterski. Kaplica w kilka dni później spłonęła doszczętnie, przyczyny pożaru nie ustalono. Nową kaplicę poświęcił Bp Marian Duś 15 stycznia 1989 roku. Okazała się z czasem za mała i zdecydowano się na przeniesienie dużej kaplicy z Ursynowa, poświęcił ją Bp Kazimierz Romaniuk 29 lipca 1989 roku. Kolejne wizyty Bp. Kazimierza Romaniuka związane były z: poświęceniem placu pod budowę kościoła i fundamentów domu parafialnego (13 listopada 1990 r.), wmurowanie kamienia węgielnego, który poświęcił Bł. Jan Paweł II 9 czerwca 1991 roku (7 czerwca 1992 r.), poświęceniem domu parafialnego (19 maja 1993 r.), poświęceniem kościoła (4 listopada 1995 r.), poświęceniem trzech dzwonów (13 października 1996 r.) i wreszcie z konsekracją kościoła (15 października 2000 r.).

Na początku 1997 r. położono posadzkę marmurową, w 1998 r. przybył marmurowy ołtarz, chrzcielnica i ambonka. W 1999 r. wykonano w prezbiterium mozaikę „Chrystus Miłosierny”, zainstalowano 18 żyrandoli i oświetlenie prezbiterium, w roku 2000 zamontowano stałe tabernakulum w kaplicy Najświętszego Sakramentu i ozdobiono kaplicę mozaiką „Baranek z Apokalipsy Św. Jana”. W kolejnych latach wyposażono kościół w komplet dębowych ławek i wykończono kaplicę MB Miłosierdzia (również z mozaiką). W roku 2010 zmieniono wystrój i wyposażenie kaplicy Św. Faustyny, aby mogła służyć rozwijającym się grupom parafialnym. W 2012 r. przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń świetlicy, tak aby mogły służyć nie tylko dzieciom, ale i dorosłym np. w niedziele jako parafialna kawiarenka.

6000

Karczew: Generała Andersa, Generała Józefa Bema, gen. Józefa Hallera, Zbigniewa Herberta, Jana Kochanowskiego, ks. bp. Ignacego Krasickiego, Gen. Stanisława Maczka, Czesława Miłosza, ks. bp. Władysława Miziołka, ks. Jerzego Popiełuszki, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Generała St. Grota Roweckiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Leopolda Staffa, Wąska, Zakątek, Zaułek, Otwock: Baletowa, Danuty, gen. A. E. Fieldorfa (nr 4), im. Generała Józefa Hallera (nr 5c), Karczewska (parzyste od Ługi), Płk. Ryszarda Kuklińskiego, Lecha, Stanisława Lema, Ługi, Czesława Miłosza, Gen. Wł. Sikorskiego, gen. K. Sosnkowskiego

S. Kalicińska Stella ISSM,
Ks. Winiarek Piotr,
† Ks. Ciupa Łukasz SAC,
Ks. Winiarek Cezary
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży