Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » MIŃSK MAZOWIECKI, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

MIŃSK MAZOWIECKI, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Kościelna 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Niedziele i święta: 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 16:00 (poza wakacjami), 18:00

Dni powszednie: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 18:00

Dni powszednie: 07: 30–18: 00

Proboszcz: Ks. Mackiewicz Jerzy Karol, od 01.08.2015
Wikariusze:
Ks. Grabowski Karol, od 27.08.2020
Ks. Mroziński Wiesław , od 26.08.2023
Ks. Tarasiuk Tomasz, od 26.08.2018
Rezydent: Ks. Piotrkowicz Robert , od 26.08.2023

Parafia została erygowana w 1422 roku, ale niektóre źródła sugerują wiek XIV, a nawet XIII. Początkowo należała do archidiecezji poznańskiej, od 1795 roku do lubelskiej (dekanat liwski i garwoliński), potem do archidiecezji warszawskiej.

W 1421 roku książę mazowiecki Janusz I Starszy pozwolił Stanisławowi Mińskiemu i Januszowi z Gościeńczyc na założenie prywatnego miasta na wschodnim brzegu rzeki Srebrnej. Pod koniec XVI wieku Gościańscy dodawali do nazwiska przydomek „z Mińska” i tak dali początek rodowi Mińskich herbu Prus. W 1549 roku na przeciwnym brzegu założono miasto Sendomierz, z własnym rynkiem, kościołem i pałacem. Pod koniec XVIII wieku miasta się połączyły. Prawdziwy rozwój miejscowości rozpoczął się wraz z budową traktu brzeskiego w 1823 roku i kolei terespolskiej w 1866 roku. W 1867 roku władze carskie zmieniły nazwę na Nowomińsk, od 1919 roku funkcjonuje nazwa współczesna.

Pierwszy kościół, wzniesiony przez rodzinę Mińskich w 1422 roku, był drewniany, natomiast w XVI wieku Mińscy wybudowali świątynię z cegły palonej, która częściowo spłonęła w XVII wieku. Świątynia miała wiele kaplic. Najokazalsza należała do Mińskich, założył ją Stanisław Miński, wojewoda łęczycki; on także przywiózł obraz Wniebowzięcia NMP, prawdopodobnie z Włoch, gdzie jako poseł Zygmunta III starał się o kanonizację św. Jacka. Drugą kaplicę, Bożego Ciała, ufundował Mikołaj Wolski w 1548 roku. Kolejne należały do pani Arynkowej, bractwa Bożego Ciała, czcicieli Różańca, kuśnierzy, szewców i literatów. Świątynię wyremontowano staraniem ks. Prokopa Kosteckiego, nakładem miejscowej szlachty i mieszczaństwa; przybyły nowe ołtarze, z których 12 konsekrowano w pierwszej połowie XVII wieku.

Przy kościele istniała szkoła, której rektorem był Stanisław Jaraczewski, kształcony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działał też szpital, założony w 1547 roku i uposażony przez Annę Mińską, dziedziczkę Pniewnika. W tym czasie był to jeden z najokazalszych kościołów Mazowsza.

Wśród administrujących parafią w pierwszych wiekach jej istnienia wymienia się Jana Przerębskiego h. Nowina, postać dziś w Mińsku w ogóle nieznaną. Ks. Jan Przerębski był mińskim proboszczem przed 1557 rokiem. Ten absolwent uniwersytetów w Krakowie i Padwie był także proboszczem w Krakowie (w 1534 roku) i Konarach k. Warki (do 1554 roku), od 1557 roku był biskupem chełmskim, od 1559 roku – arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Jako dostojnik kościelny walczył z protestantyzmem i dbał o oświatę – zakładał seminaria nauczycielskie, troszczył się o szkoły parafialne i kolegiackie. Oprócz wysokich godności kościelnych Jan Przerębski piastował też ważne funkcje państwowe: w latach 1551-1558 był sekretarzem króla Zygmunta Augusta i podkanclerzym koronnym.

W latach 1909-1911, dzięki staraniom ks. Kazimierza Sobolewskiego, według projektu Józefa Dziekońskiego, dobudowano w kościele dwie nawy boczne, dwie wieże oraz zakrystię i kaplicę po bokach prezbiterium; w ten sposób świątynia nabrała stylu neobarokowego. Kościół rekonsekrował abp Aleksander Kakowski w 1914 roku.

Na placu przed kościołem Henryk Sienkiewicz umieścił opisane w „Panu Wołodyjowskim” spotkanie Zagłoby z księciem Bogusławem Radziwiłłem. W 1939 roku Mińsk został zbombardowany, wymordowano znaczną część mieszkańców.

21200

Karolina-Kolonia, Mińsk Mazowiecki: Akacjowa, Armii Krajowej, Bagnista, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Mariana Benki, Błonie, Władysława Broniewskiego, Budowlana, Bulwarna, Józefa Chełmońskiego (od Bocznej), Józefa Chłopickiego, płk. Zygmunta Chmieleńskiego, Fryderyka Chopina, Cicha, Stefana Czarnieckiego, Ignacego Daszyńskiego, Dąbrówki, Jana Długosza, Dolna, Dźwigowa, Gdańska, Gnieźnieńska, Górki, Juliana Grobelnego, Marii Grochowskiej, Juliana Grzeszaka, dr. Jana Huberta, Królowej Jadwigi, Jana III Sobieskiego (od Żwirki), Jasna (do Kołowej), Jaśminowa, Kasztanowa, Zygmunta Kazikowskiego, Kazimierza III Wielkiego, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Oskara Kolberga, Kołowa, Hipolita Konopki, Konstytucji 3 Maja, Kosmiczna, Kościelna, Krótka, Mariana Langiewicza, Letniskowa, Bolesława Limanowskiego, 30 Lipca, Lipowa, Ludowa, Łąkowa, Rodziny Łubieńskich, Mieczysława Ługowskiego, Jana Łupińskiego (od Sędomierskiej), Majątkowa, Malinowa, Mała, Jana Matejki (od Mickiewicza), Mazowiecka, Adama Mickiewicza (poza nieparzystymi do Sędomierskiej), Miła, Stanisława Mińskiego, Miodowa, Józefa Mireckiego, Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Moniuszki, Most Jana Himilsbacha, Mrozowska, Nadrzeczna, Gabriela Narutowicza, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, Ogrodowa, Stefana Okrzei (do Kościuszki), Olsztyńska, Ignacego Paderewskiego, Parkowa, Piaskowa, Józefa Piłsudskiego, Plac Jana Kilińskiego, Plac Stary Rynek, 1 PLM Warszawa, Powstańców Warszawy, Przemysłowa, Feliksa Rawskiego, Mikołaja Reja, Rodziny Popielów, Konstantego Rudzkiego, Rodziny Sażyńskich, Sędomierska (nieparzyste), Siennicka, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Andrzeja Struga (do Żwirki), Józefa Sylwestrowicza, Szczecińska, Szkolna, Szpitalna, Braci Śniadeckich, Topolowa (do 11 Listopada), Toruńska, Romualda Traugutta, Juliana Tuwima, Warszawska (nieparzyste od 11 Listopada do Żwirki, parzyste od Kościuszki do Mickiewicza), Henryka Wieniawskiego, Stanisława Wigury (od Żwirki), Wincentego Witosa, Walerego Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Kardynała Wyszyńskiego (do Kościuszki), Zawiszy, Zgoda, Żwirowa (poza parzystymi od Żwirki), Niedziałka Druga, Stara Niedziałka

Domy zakonne:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej,
?️ Mińsk Mazowiecki, Plac Jana Kilińskiego 8, ? 25 758 35 78

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży