Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Parafie » LUCYNÓW DUŻY, Parafia św. Antoniego z Padwy

LUCYNÓW DUŻY, Parafia św. Antoniego z Padwy

Niedziele i święta: 09:00, 10:30, 12:00

Dni powszednie: 08:00 (w środę), 18:00 (poza środą)

Proboszcz: Ks. Jarzyna Wojciech, od 14.08.2022

Parafię erygował kard. Józef Glemp 1 września 1986 roku z części parafii Niegów. Początki duszpasterstwa związane są z osobą ks. Witolda Świebody, mianowanego 16 lutego 1984 roku wikariuszem parafii Niegów z zadaniem zorganizowania nowego ośrodka w Lucynowie. 26 marca 1981 roku uzyskano zezwolenie na budowę kaplicy w Lucynowie, a we wrześniu 1983 roku zakupiono plac, na który przewieziono niewielką ilość materiałów budowlanych pozostałych po remoncie kościoła w Niegowie.

Ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą początki budowy były trudne. Najpierw zbudowano murowaną kaplicę, w której sprawowano kult aż do 2000 roku. Obecnie zwie się ona kaplicą Miłosierdzia Bożego i jest miejscem spotkań grup parafialnych, w jej dawnej zakrystii zaś mieści się kancelaria parafialna (czynna w soboty w godz. 10.00-11.00).

Już 1 września 1984 roku ośrodek został przekształcony w prawie-parafię. Kościół, według projektu arch. Feliksa Dzierżanowskiego z Warszawy, wybudowano w latach 1992-2000. Kamień węgielny poświęcił i wmurował bp Kazimierz Romaniuk 4 maja 1992 roku, on także konsekrował świątynię 8 października 2000 roku jako wotum Roku Jubileuszowego.

1030

Deskurów, Fidest, Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek

S. Marcinkiewicz Beata SZJ,
S. Niegowska Joachima,
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży