Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Nowy Dwór Mazowiecki

Miescowość: Nowy Dwór Mazowiecki

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziele i święta: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00 (w wakacje o 20:00), 20:00 (poza wakacjami o 18:00)

Dni powszednie: 7:00 (w środę, czwartek, piątek, sobotę oraz w Adwencie), 18:00

Parafię erygował Kard. Józef Glemp 15 września 1988 roku z części parafii Św. Michała Arch. w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1982 r. Ks. Czesław Żyła wystąpił do władz o wyznaczenie lokalizacji na budowę nowego kościoła na „Osiedlu Młodych”. W odpowiedzi na tę prośbę Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przekazał 29 listopada 1985 roku stosowny teren (akt notarialny wieczystej dzierżawy spisano 22 grudnia 1986 roku). Wiosną 1986 r. Ks. Czesław Żyła postawił krzyż, przy którym gromadzili się mieszkańcy budowanego „Osiedla młodych” na pierwszych nabożeństwach majowych.

Latem rozpoczęła się budowa kaplicy i przylegającego do niej budynku katechetyczno-plebanijnego. Po dwóch latach, 29 czerwca 1988 roku, w nieukończonej jeszcze kaplicy, pierwszą Mszę Św. odprawił jej budowniczy, Ks. Czesław Żyła. Od 30 sierpnia 1988 roku jest stale przechowywany Najśw. Sakrament. Pierwszym proboszczem budującej się parafii został Ks. Zbigniew Wojciechowski. 8 października 1988 roku Bp Kazimierz Romaniuk poświęcił kaplicę.

Projekt kościoła i budynków towarzyszących opracowali od października 1992 do sierpnia 1994 roku architekci z Olsztyna: inż. Józef Żołądkowicz i inż. Wanda Gołombek. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 1994 r. W dniu 20 września 1996 roku parafię nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej. 22 listopada 1998 roku, w dziesiątym roku istnienia parafii, Bp Kazimierz Romaniuk wmurował kamień węgielny pochodzący z Ziemi Świętej.

6 maja 2000 roku nawiedził parafię obraz MB Hetmanki Żołnierza Polskiego. 25 czerwca 2006 roku parafię objął Ks. Krzysztof Czyżyk z zadaniem rychłego zakończenia budowy kościoła. Po dwóch latach można było przystąpić do wyposażenia świątyni. Na dwudziestolecie powstania parafii przeniesiono duszpasterstwo z dotychczasowej kaplicy do kościoła: 5 września 2008 roku Bp Stanisław Kędziora poświęcił obiekt. 5 grudnia 2010 roku Abp Henryk Hoser SAC dokonał konsekracji świątyni.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI, Parafia św. Michała Archanioła

Warszawska 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Niedziele i święta: 07:00, 08:30, 10:00 (dla młodzieży), 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00 (poza wakacjami), 15:00 (kaplica w szpitalu), 18:00

Dni powszednie: 06:30 (poza Adwentem o 7:00), 07:00 (w Adwencie o 6:30), 15:00 (kaplica w szpitalu), 18:00

Parafię erygował biskup płocki Krzysztof-Hilary Szembek w 1792 roku z dawniejszej parafii Okunin (kościół przetrwał do 1802 r.). Już u schyłku XIII w. wojewoda mazowiecki Jan, przy udziale biskupa płockiego Tomasza, ufundował kaplicę Św. Małgorzaty w Nowym Dworze. W 1355 r. miejscowość jest wzmiankowana jako gród książęcy. Ziemowit III nadał jej prawa miejskie w 1374 r; była ważnym ośrodkiem targowym i handlowym. W XVII w. utracił prawa miejskie, które odzyskał w 1782 r.

Kościół zbudowano w 1772 r. z fundacji Prymasa i Arcybiskupa Warszawskiego, Michała Poniatowskiego, ówczesnego właściciela okolic Nowego Dworu, i jego brata króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Konsekrował go Bp Antoni Malinowski, sufragan żmudzki, 2 października 1792 roku. W tym okresie powstała w mieście fabryka sukna, stocznia rzeczna i drukarnia. Powodzie i strategiczne położenie nad Wisłą (wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, I i II wojna światowa) były przyczyną częstych zniszczeń miasta i świątyni.

Po 1914 r. kościół odrestaurowano, a w latach 1981-1984 pod pozorem rozbudowy powstała nowa świątynia, tak wkomponowana, że nie uroniła nic z piękna pierwszej. Kościół nowy zbudowany jest z cegły klinkierowej i pokryty blachą miedzianą, a stary z cegły, kryty dachówką ceramiczną. Głównym architektem był inż. Stefan Kuryłowicz, a konstruktorem inż. Marian Ziemniak. W dniu 23 września 1984 roku kościół był poświęcony, a 5 listopada 1989 roku konsekrował go Kard. Józef Glemp.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży