Diecezja Warszawsko-Praska
Funkcje pomocnicze
Ks. Mikusek Robert, Biskupa Seniora
Ks. Nowak Marek, ds. jedności chrześcijan
Ks. Ukleja Krzysztof, ds. charytatywnych
Wiśniewski Tadeusz