Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Konsekracja świątyni Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich

Konsekracja świątyni Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich

W sobotę, 9 września 2023 roku, odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła i konsekracja ołtarza w parafii pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe w Budach Barcząckich. Uroczystości przewodniczył ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński.

Po 13 latach budowy świątyni, pod czujnym okiem proboszcza parafii księdza Adama Praszczałka, ostatecznie doczekała się ona wyświęcenia. Wydarzenie było niezwykle podniosłe, tym bardziej że ostatnia taka uroczystość w okolicy miała miejsce 23 lata temu podczas oddania na wyłączną chwałę Bożą mińskiego kościoła pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy.
Zwieńczeniem ceremonii, ale przede wszystkim trudu pracy proboszcza, oraz dowodem uznania za wkład wniesiony w rozwój duchowy i materialny diecezji była jego nominacja do rangi kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie. Po uczcie duchowej natomiast wszyscy parafianie mieli okazję pokrzepić także ciało podczas specjalnie na tę okazję zorganizowanego poczęstunku w parafialnych ogrodach.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego z małżonką, starosty mińskiego Antoniego J. Tarczyńskiego, wójta A. Janusza Piechoskiego, dziekanów dekanatu mińskiego ks. Stanisława Wołosiewicza i ks. Jerzego Mackiewicza, a także księży z pobliskich i zaprzyjaźnionych parafii.

Emilia Kurpisz

fot. Przemysław Piątkowski


©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży