Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Konferencje rejonowe 2023

Konferencje rejonowe 2023

Rodzina, jako miejsce świadomej formacji i uczestnictwa w życiu Kościoła oraz pomoce duszpasterskie przydatne w formacji rodzin, to najważniejsze tematy konferencji rejonowych Diecezji Warszawsko-Praskiej 2023. W spotkaniu, które odbyło się w budynku Seminarium na Tarchominie, wzięli udział biskupi oraz duchowieństwo z terenu całej diecezji. W sumie w zebraniu uczestniczyło ponad 300 kapłanów.

Zarys programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2023/2024 przedstawił w kontekście procesu synodalnego ks. dr hab. Tomasz Wielebski.

Konferencję „Sakrament kapłaństwa – sakrament małżeństwa” wygłosił ks. dr Przemysław Kwiatkowski, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, wieloletni rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

O praktycznym wymiarze duszpasterstwa rodzin w parafii mówili ks. Krzysztof Ziółkowski i ks. dr Marcin Szczerbiński.

Wiele istotnych zagadnień i ogłoszeń zaprezentowali także przedstawiciele wydziałów Kurii oraz innych jednostek diecezjalnych. Podczas konferencji był również czas na zadawanie pytań i dyskusję.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży