Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » 550. rocznica powstania parafii w Jakubowie i koronacja wizerunku św. Anny Samotrzeciej

550. rocznica powstania parafii w Jakubowie i koronacja wizerunku św. Anny Samotrzeciej

W niedzielę 12 listopada wspólnota parafialna w Jakubowie świętowała 550 rocznicę powstania. Podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 biskup Romuald Kamiński dokonał koronacji wizerunku św. Anny Samotrzeciej, patronki parafii.

Uroczystość przyciągnęła tłum wiernych: parafian i licznych gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także instytucji z terenu Gminy Jakubów.

Od godz. 9 rano trwało czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem. Mszy św. koronacyjnej o godz. 11 przewodniczył ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, bp Romuald Kamiński. W koncelebrę włączyli się licznie przybyli duchowni, m.in. księża pochodzący z parafii Jakubów, ojcowie redemptoryści, którzy kilka dni wcześniej poprowadzili parafialne Misje Święte, księża posługujący w Jakubowie w poprzednich latach, księża z sąsiednich parafii oraz kapłani na różny sposób związani z parafią św. Anny.

Podczas homilii ksiądz biskup podkreślił, że 550 lat znaczy niewiele wobec historii całego wszechświata, ale to bardzo wiele w perspektywie historii Kościoła czy naszej Ojczyzny:

Historia wspólnoty to nic innego jak pochód pokoleń, a w tych pokoleniach poszczególnych ludzi, którzy pragną poznać i pokochać Pana Jezusa, ale oni i każdy z nas jest obdarzony powinnością wspomagania innych.

Ksiądz biskup odniósł się także do postaci obecnych na koronowanym obrazie: Pana Jezusa, Maryi i św. Anny:

Nam dzisiaj potrzeba stanąć jako świadek, choćby na wzór św. Anny. Bez gwałtownych słów, ale potęgą miłości i przykładu. To, co dokonało się w rodzinie św. Anny i Joachima. Potęga ich miłości, służby i pracy, zaowocowała najpiękniejszym owocem, jakim jest Maryja, która powiedziała swojemu Ojcu: „Bądź wola Twoja niech mi się stanie według Twego słowa, oto idę”. Przez nią Bóg dokonuje tak wielkich dzieł

Nasza moc nie jest z nas, ale z Boga. I Wasza czcigodna patronka przemawia zupełnie na inny sposób, przez potęgę milczenia, ale dokonującego się niezwykłego działania. Na czym polega to działanie św. Anny? Przygotowanie dziecka, Maryi. To jest jej wielkie posłannictwo. Ksiądz biskup zwrócił również uwagę, że wielkim dziełem do wykonania jest wychowanie nowych pokoleń oraz troska o format małżeństwa i rodziny. – Nigdzie człowiek nie nabierze takiej formacji, ogłady i znajomości rzeczywistości jak w rodzinie. Bo tutaj jesteśmy w sposób wyjątkowo jedni za drugi odpowiedzialni.

– wyjaśnił ksiądz biskup.

Po zakończeniu homilii, przy dźwiękach hymnu, nastąpiło uroczyste odsłonięcie obrazu św. Anny Samotrzeciej z nałożonymi koronami, a ksiądz biskup poświęcił wizerunek. Dla parafii w Jakubowie to była historyczna chwila, którą wszyscy bardzo głęboko przeżywali. Na niejednej twarzy pojawiło się wzruszenie.

Przedstawiciele parafii i władz gminnych złożyli swoje podziękowania na ręce księdza biskupa oraz księdza proboszcza. Z kolei ks. Mirosław Tempczyk podziękował wszystkim za obecność, a także za łączność duchową, tym, którzy nie mogli przybyć. Biskup Romuald Kamiński podziękował licznie obecnym rodzinom.

Zapewne podczas misji modliliście się za małżeństwa i rodziny. Bardzo proszę, aby to trwało. Tak naprawdę z głębi serca chciałem podziękować  szczególnie młodym rodzicom, którzy zabrali swoje pociechy. To nie tylko jest piękne, ale też ma bardzo głęboki sens. Dziękuję wam, że w ten sposób umacniacie wiarę i wprowadzacie w życie religijne nowe pokolenia – podkreślił.

Mszę św. obecnością uświetniły sztandary Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie parafii.  Z kolei w oprawę muzyczną liturgii włączyła się Gminna Orkiestra Dęta oraz chór.

Agnieszka M. Kamińska

fot. Marlena Gołębiowska


fot. Fotopia/Przemysław Piątkowski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży