DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kancelaria Kurii DW-P
Ks. Szczepaniuk Dariusz, 22 518 15 01
S. Trabichet Anna Katarzyna, 22 518 15 17, 22 619 36 69