Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » XV Piesza Pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka

XV Piesza Pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka

O pokój i jedność w rodzinach, narodzie i świecie modlili się uczestnicy XV Pieszej Pielgrzymki z Warszawy do Ostrówka. Pątnicy wyruszyli wieczorem po Mszy Świętej w Sanktuarium św. Faustyny na Woli. W niedzielę popołudniu pielgrzymka dotarła do Domu św. Faustyny w Ostrówku.


Pielgrzymi szlak pokonało ponad 300 osób.

Mszy Świętej na zakończenie modlitewnej drogi przewodniczył biskup Romuald Kamiński, który nawiązując podczas homilii do hasła pielgrzymki, mówił o potrzebie nawracania się w intencji pokoju.

Gdyby nas zapytano, jaka jest recepta na to, żeby dzisiaj ocalić świat, uzdrowić społeczeństwa, bo to nie o jedno chodzi, to właśnie prośba o nawrócenie, czyli zawrócenie tego procesu. Żebyśmy szli w drugim kierunku aż do poznania i do pokochania Pana Boga. Dlatego ta modlitwa o rozum, ale taki rozum, który przenika rzeczywistość na modłę Bożą. Nie o jakieś tutaj wartości dla mnie korzystne, które przydadzą mi sławy, czy będę możniejszy, czy bardziej powiedziałbym wpływowy od innych. Tutaj chodzi o mądrość, która przenika zamysły Boże, czyli taka mądrość, gdzie patrzę na rzeczywistość oczyma Bożymi.

– Wykorzystajmy pielgrzymi trud w dobrych celach – zaapelował pasterz diecezji warszawsko-praskiej.

Wiara prowadzi do Boga, a Bóg odpowiada miłością, przenikając nas swoją siłą, i daje nam możliwość realizacji wszystkich naszych dobrych zamiarów. Wykorzystajmy to, tę mądrość dzisiejszego Słowa Bożego. Ten trud pielgrzymi podjęty dzisiaj nie może być z marnotrawiony, ponieważ każdy dzień przynosi nam jakąś podpowiedź czy pokazuje nam konkretną rzeczywistość, którą trzeba ogarnąć dla dobra, dla większej chwały Bożej, ku pożytkowi ludzkiemu. Dziś najważniejsze to być mądrymi, którzy rozumieją, jaka jest największa i najbardziej szlachetna powinność nas jako dzieci Bożych – poznać i miłować Pana Boga.

Tegoroczna pielgrzymka rozpoczęła dziewięcioletnią nowennę w intencji świętych powołań do życia małżeńskiego.

fot. Lubomir Tronowski

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży