Diecezja Warszawsko-Praska
† Jego Ekscelencja Biskup Zbigniew Józef Kraszewski

Urodzony 12 lutego 1922 w Warszawie, syn Józefa i Olimpii z domu Szafarz. Wyświęcony na kapłana 12 marca 1949 przez Abp. Stefana Wyszyńskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: Leszno k. Błonia, Piastów, Św. Wawrzyńca w Warszawie. Studiował w Warszawie i Rzymie, w roku 1954 otrzymał tytuł doktora teologii. W latach: 1956-1962 – prefekt alumnów, 1964-1969 – wicerektor, 1969-1970 – rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Od 1969 kanonik Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Ogłoszony biskupem tytularnym Horreomargum 5 listopada 1970, konsekrowany 8 grudnia 1970 przez Kard. Stefana Wyszyńskiego, Bp. Wacława Majewskiego i Bp. Jerzego Modzelewskiego. Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, wikariusz generalny, prałat kustosz Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczący Wydziału Spraw Sakramentalnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, przewodniczący Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Duchowieństwa, członek Archidiecezjalnej Rady Administracyjnej, zastępca przewodniczącego Komisji Maryjnej Episkopatu, członek Komisji Episkopatu d/s Duszpasterstwa Akademickiego, wiceprzewodniczący Unii Apostolskiej Kleru, duszpasterz Kombatantów Polskich, proboszcz parafii Bożego Ciała w Warszawie-Kamionku. Od 25 marca 1992 biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej, wikariusz generalny, prałat-dziekan Kapituły Katedralnej, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, przewodniczący Wydziałów: Sakramentalnego i d/s Spraw Zakonnych Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej, od 1997 biskup Senior. Zmarł 04.04.04 r.

Dod. Ks. Adam Banaszek 18.11.2003 o 17.26, akt. 22.07.2015 o 16.29