Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży
Ładowanie Wydarzenia

Drodzy Kapłani, Duszpasterze,

Wychowawcy, Rodzice, Liderzy wspólnot,

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że młodzież ma dziś znaczący problem z komunikacją oraz, że narażona jest na wiele niebezpieczeństw związanych ze światem social mediów. Jest coraz więcej dostępnych komunikatorów a paradoksalnie coraz więcej osamotnienia. W świecie, w którym młodzież szuka bliskości doświadcza coraz więcej konfliktów, hejtu i niezrozumienia, nadmiernego porównywania się, uzależnienia od gier, izolacji, pornografii, stalkingu itd.

Wychodząc naprzeciw tym problemom jako Rodzina Święte Pawła, której misją jest ewangelizacja świata mediów, przygotowaliśmy program edukacyjno-formacyjnych warsztatów dla młodzieży poświęconych komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem tematów dotyczących korzystania z przestrzeni wirtualnej. Chcielibyśmy uświadomić młodzieży, że aby móc budować relacje z innymi, takie, na jakich nam zależy, potrzebujemy najpierw zrozumieć siebie. Dlatego chcemy zaprosić młodych ludzi do większego wglądu w swoje uczucia i potrzeby, szczerego wyrażania siebie
i tego, co się w nich dzieje. Wierzymy, że w komunikacji chodzi o doświadczenie bliskości, a nie tylko wymianę informacji, udowadnianie swoich racji czy przekonywanie kogoś do czegoś.

Warsztaty Effatha pomyślane są jako spotkanie, w czasie którego młodzi ludzie będą modli doświadczyć, że prawdziwa, dojrzała komunikacja prowadzi do doświadczenia komunii. Na warsztatach uczymy się w nowy sposób komunikować z samymi sobą, z innymi oraz z Bogiem oraz w zdrowy sposób korzystać z mediów społecznościowych i Internetu.

Warsztaty Effatha dotykają więc komunikacji zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.  Program przewidziany jest zasadniczo dla młodzieży w wieku 15-25 lat, z możliwością dostosowania do konkretnej grupy i jej uwarunkowań. Warsztaty mają charakter profilaktyczno-edukacyjny
i nie są kierowane do osób już silnie uzależnionych i potrzebujących fachowej, terapeutycznej lub psychiatrycznej opieki.

 

Jaki wiek uczestników?

Warsztaty Effatha przewidziane są dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat (czyli liceum/ technikum i studenci).

 

Jak długo trwają Warsztaty Effatha?

Warsztaty w swej podstawowej formie trwają przez weekend (rozpoczęcie w piątek po południu, a zakończenie w niedzielę obiadem) – czyli niecałe dwie doby.

Jednak w razie potrzeby możemy dostosować plan warsztatów do jakiejś dłuższej (parę dni) lub nieco krótszej (1,5 dnia) formy.

 

Jaka jest dynamika Warsztatów Effatha?

Warsztaty składają się z siedmiu spotkań o następującej tematyce:

 1. Czym jest prawdziwa komunikacja i jakie są jej fundamenty.
 2. Rola uczuć w komunikacji.
 3. Odkrywanie prawdy na swój temat.
 4. Odniesienie do Boga i odkrywanie prawdziwego Jego obrazu.
 5. Odniesienie do najbliższych (np. rodziców).
 6. Odniesienie do dalszego otoczenia (np. kolegów, znajomych).
 7. Jak zmienić coś w swoim życiu po powrocie do domu.

 

Każdy temat realizowany jest poprzez:

 1. Wystąpienie księdza lub siostry na temat różnych wymiarów komunikacji (ABC dojrzałej komunikacji) z uwzględnieniem aspektów biblijnych (co Słowo Boże mówi o komunikacji? do jakiej komunikacji zaprasza nas Bóg w swoim Słowie?).
 2. Świadectwo młodej osoby (w formie filmiku), które porusza konkretne zagadnienia związane
  z komunikacją i zagrożeniami w używaniu mediów. Chcieliśmy wyjść od tego, czym żyje młodzież i mówić do niej ich językiem, dlatego zaprosiliśmy innych młodych, aby podzielili się swoim świadectwem korzystania z mediów i napotkanymi trudnościami w świecie mediów społecznościowych.
 3. Pracę osobistą uczestników (tzw. wgląd w siebie, w świat swoich przeżyć i praca własna).
 4. Wspólną dynamikę pozwalającej przełożyć wiedzę na osobiste doświadczenie; praktyczne ćwiczenia wdrażania nowego sposobu komunikowania się.

 

Warsztaty mają przemyślaną strukturę treściową i dynamikę pracy. Przewidują powolne wyprowadzanie tematu Boga, na bazie spraw ogólnoludzkich, dlatego nie nazywamy ich typowymi rekolekcjami, choć oczywiście chodzi nam o podprowadzenie młodych pod osobiste doświadczenie spotkania z Bogiem w sakramencie spowiedzi i Eucharystii. Warsztaty mają też formę zachęty do pracy nad sobą po powrocie do domu.

 

Jaki jest przykładowy plan?

Przykładowy plan przedstawia się następująco:

 

PIĄTEK

do 17:00           zjazd uczestników i rozlokowanie

godz. 18:00      kolacja

godz. 19:00      spotkanie integracyjne: przedstawienie, ogłoszenia techniczne, integracja

godz. 20:15      film z komentarzem

godz. 20:45      wejście do kaplicy i modlitwa

godz. 21:15      koniec wspólnej modlitwy i wystawienie dla chętnych

do 22:15           Adoracja w ciszy

 

SOBOTA

godz. 07:40      pobudka poprzez puszczenie muzyki

godz. 08:00      śniadanie

godz. 08:45      EUCHARYSTIA

godz. 09:30      wprowadzenie do wszystkich warsztatów

godz. 10:00      warsztat I (O komunikacji)

godz. 11:00      warsztat II (O uczuciach)

godz. 12:00      warsztat III (O prawdzie)

godz. 13:00      obiad i czas na spacer

godz. 15:00      warsztat IV (O Bogu)

godz. 16:00      warsztat V (O relacjach z najbliższymi osobami i dalszym otoczeniem)

godz. 17:00      czas wolny i na spowiedź, rozmowy

godz. 18:00      adoracja Najświętszego Sakramentu

godz. 19:00      kolacja z niespodzianką (wieczór integracyjny)

 

NIEDZIELA

godz. 07:40      pobudka poprzez puszczenie muzyki

godz. 08:00      modlitwa poranna

godz. 08:15      śniadanie

godz. 09:00      warsztat VI (O wpływie na nas social mediów)

godz. 10:00      warsztat VII (O komunikacji z użyciem social mediów)

godz. 11:00      spotkanie podsumowujące

godz. 12:00      EUCHARYSTIA

godz. 13:00      obiad i rozjazd

 

 

Formy współpracy

Proponujemy następujące formy współpracy:

 • zapraszamy do siebie

– my organizujemy warsztaty w naszym Domu Rekolekcyjnym w Masłońskim koło Częstochowy

 

Centrum Duchowości Boskiego Mistrza, Sportowa 1, 42-360 Masłońskie (gmina Poraj; powiat myszkowski; woj. śląskie)

– najbliższa edycja warsztatów w Masłońskim:

 • 25-28. lipca 2024 r.

 

 • możemy przyjechać do Was na zaproszenie

– terminy do ustalenia

 

Jakie są wymagania co do miejsca?

Jeśli chodzi o miejsce to ważne dla nas by warsztaty odbywały się w jakiejś sali, w której można będzie wyświetlać treści przez projektor (czyli, przynajmniej, żeby było trochę jasnej ściany 🙂
Jeśli chodzi o potrzebne sprzęty (komputer, projektor, kable, nagłośnienie itd.) to możemy przywieźć nasz sprzęt, jeśli nie ma na miejscu.

Ważne też, aby była możliwość korzystania z kaplicy (Msza św., adoracja). Organizatorzy powinni też przewidzieć i zorganizować wyżywienie dla uczestników warsztatów.

 

Koszty

Jako prowadzący warsztaty nie oczekujemy zapłaty – działamy non profit. Nie ma więc jakiejś konkretnej ceny za przeprowadzenie warsztatów. Zapraszających nas duszpasterzy prosimy o zapewnienie prowadzącym (4 osoby) zakwaterowania i wyżywienia oraz o pokrycie kosztów dojazdu.

Jeśli duszpasterz uzna za stosowne może złożyć jeszcze dobrowolną ofiarę na rzecz Warsztatów Effatha, chociażby na pokrycie materiałów warsztatowych dla uczestników, które są konieczne do przeprowadzenia warsztatów. Orientacyjny koszt pakietu uczestnika to 15 zł. Obejmuje on: zeszyt, naklejkę na imię, naklejkę z logo warsztatów, edukacyjno-formacyjne wklejki do zeszytu, długopis, kopertę, kartki A4 i inne materiały wielokrotnego użytku (flamastry, karty, taśmy itp.).

A jeśli ktoś zechciałby może wesprzeć ten nasz projekt formacyjny dla młodzieży, można złożyć dobrowolną ofiarę-cegiełkę (Numer konta: 9611 40 2017 0000 44021 157 1991; Tytuł wpłaty: Effatha – Imię i Nazwisko – ofiara). Za wszelką pomoc będziemy bardzo wdzięczni.

 

Kim jesteśmy my prowadzący?

dr Tomasz Wasilewski SSP – Paulista

Studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 2005-2012 oraz w latach 2016-2021. Obronił pracę doktorską pod tytułem „Eucharystia jako wzór małżeńskiej i rodzinnej communio personarum. Studium teologicznomoralny” pod kierunkiem ks. dr hab. Mariana Pokrywki. Pracował w wydawnictwie „Edycja Świętego Pawła” w dziale promocji i marketingu (ma praktykę pracy w radiu). Przez 7 lat (2009-2016) był redaktorem wideokomentarzy „Kromka Słowa Bożego”. Od lat pracuje z młodzieżą jako pedagog powołaniowy i z małżeństwami przeżywającymi kryzysowe sytuacje, zwłaszcza w ramach ruchu „Spotkania Małżeńskie”. Aktualnie jest również duszpasterzem Skautów Europy. Zna język włoski i angielski.

mgr lic. Emilia Kąkol PDDM – Uczennica Boskiego Mistrza

W latach 2013-2018 studiowała teologię, najpierw na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, a potem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Praca magisterska, napisana na seminarium z teologii biblijnej Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. dr. hab. Marcina Kowalskiego zatytułowana była: „Wiara w Chrystusa jedyną drogą usprawiedliwienia grzesznej ludzkości. Analiza egzegetyczno-teologiczna Rz 3,21-31”. W roku akademickim 2016/2017 uczęszczała dodatkowo na Szkołę Liderów Nowej Ewangelizacji organizowaną przez Akademię Katolicką w Warszawie. W latach 2018-2022 odbyła studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie uzyskując Licencjat z Nauk Biblijnych. Praca licencjacka, napisana pod kierunkiem ks. prof. Deana Bécharda SJ, zatytułowana była: „Il discorso apologetico di Paolo in At 22,1.3-21”. Ukończyła też kurs florystyczny na Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie (2021r.). Aktualnie pracuje w pracowni szycia szat liturgicznych (Apostolstwo Liturgiczne), jest zaangażowana w duszpasterstwo biblijne i liturgiczne (wykłady, kursy, warsztaty, rekolekcje) oraz w duszpasterstwo młodych i powołań.

mgr Sylwia Skonieczna FSP – Siostra Świętego Pawła

Ukończyła Podyplomowe studium Pedagogiczne w 2003 roku w Koszalinie, a także Wzornictwo
na Politechnice Koszalińskiej w roku 2002 – specjalizacja: komunikacja wizualna. Ukończyła Teologię ogólną na Akademii Katolickiej w Warszawie w roku 2022. Pracowała w Prywatnym Liceum i Gimnazjum
w Szczecinku, jako nauczyciel plastyki. Ma wieloletnie doświadczenie jako redaktor w Fundacji Nasza Przyszłość oraz w Wydawnictwie Paulistki. Mieszkała w USA, Irlandii, Włoszech i Czechach, gdzie zdobyła doświadczenie w komunikacji międzykulturowej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach fotograficznych, pracowała jako fotograf studyjny i reportażowy. Z zawodu jest plastykiem i z pasją zajmuje się tworzeniem. Tworzy grafiki do publikacji wydawniczych i internetowych, prowadzi strony internetowe, wydała kilka książek swojego autorstwa, współtworzyła aplikacje na smartfony. Współpracuje z międzynarodowymi wydawnictwami.

mgr Alicja Świerczek AP – Siostra Apostolinka

Ukończyła Teologię ogólną na Papieskim Uniwersytecie Marianum w Rzymie i Teologię katechetyczną
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – Collegium Bobolanum. Jest absolwentką Szkoły Duszpasterzy Młodzieży i Akademii Dziennikarstwa na Akademii Katolickiej w Warszawie. Od lat pracuje z młodzieżą z autorskim programem przygotowania do bierzmowania. Głosi rekolekcje adwentowe i wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z katechetami i duszpasterzami młodzieży w licznych projektach dotyczących animacji powołaniowej. Organizuje spotkania formacyjne i rekolekcje dla młodzieży przy współpracy z Duszpasterstwem Młodzieży Diecezji Łowickiej i z Duszpasterstwem Młodzieży Diecezji Foligno (Włochy). Towarzyszy młodzieży w rozeznaniu powołania. Współpracuje z Edycją Świętego Pawła w projektach graficznych.

 

Zapraszamy do kontaktu:

mail: [email protected]

tel.:  s. Emilia Kąkol PDDM  – 723 555 536

Alicja Świerczek AP – 537 073 264

Sylwia Skonieczna FSP – 503 703 357

Tomasz Wasilewski SSP – 722 291 285

strona www:   www.paulus.org.pl/effatha

social media:  Facebook, Instagram, TikTok, YouTube pod nazwą: Warsztaty Effatha

 

Szczegóły

Początek:
25 lipca
Koniec:
28 lipca
Kategorie Wydarzenie:
,

Miejsce wydarzenia

mazowieckie Poland + Google Map
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży