Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rodzina » Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna

Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna

Dom Słowa Bożego,
Warszawa, ul. Grochowska 194/196, I piętro.

Kontakt

Dyrektor: mgr Małgorzata Walaszczyk, tel. 22 512-00-91Sekretariatponiedziałek-piątek, 9.00-13.00, tel. 22 512-00-90, e-mail: [email protected]

Idea specjalistycznej diecezjalnej poradni rodzinnej

Cel nadrzędny:

 • kompleksowa pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych i trudnych:
  • psychologiczna
  • pedagogiczna
  • psychiatryczna
  • prawna

Cele szczegółowe:

 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne i prawne dla dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • diagnoza psychologiczna;
 • terapia indywidualna dorosłych;
 • mediacja rodzinna;
 • psychoterapia małżeńska i rodzinna;

Założenia:

Podstawowym założeniem placówki jest udzielanie pomocy o charakterze:

 • wczesnym, tj. szybkie reagowanie na zgłoszony problem;
 • interdyscyplinarnym, tj. łączenie działań przedstawicieli kilku służb wymienionych powyżej na rzecz jednej rodziny;
 • zróżnicowanym, tj. obejmującym różnorodne formy oddziaływań w aspekcie metody i czasu ich trwania;
 • motywującym, tj. położenie wyraźnego nacisku na działania motywujące do korzystania z pomocy;
 • dostępnym;
 • powiązanym z pozostałymi strukturami środowiska lokalnego, działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.

Metody pracy:

 • diagnoza psychologiczna problemów emocjonalnych osób dorosłych i rodzin,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla dorosłych, dzieci,
 • interwencje kryzysowe nastawione na rozwiązywanie bieżących, nagłych sytuacji trudnych,
 • grupy psychoedukacyjne, w tym treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • mediacje rodzinne,
 • terapia indywidualna i systemowa rodzin,
 • porady prawne w sprawach rodziny,
 • konsultacje psychiatryczne.

Harmonogram pracy

Bezpłatne wizyty odbywają się po zgłoszeniu telefonicznym.Dyrektormgr Małgorzata Walaszczyk, tel. 22 512-00-91Sekretariatponiedziałek-piątek, 9:00-13:00, tel. 22 512-00-90

Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna jest współfinansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Poniedziałek

15:00-17:00 : Troska o płodność, konsultacje17:30-19:30: Konsultacje psychologiczne15:00-18:00 : Terapia indywidualna dorosłych

Wtorek

11:00-17:00: Mediacje rodzinne18:00-20:00: Konsultacje psychologiczne17:00-18:00 : Konsultacje prawne11:00-16:00: Terapia indywidualna dorosłych

Środa

10:00-12:00: Troska o płodność, konsultacje12:00-14:00: Mediacje rodzinne

Czwartek

15:00-17:00 : Konsultacje pedagogiczne16:00-21:00: Konsultacje psychiatryczne (II czw. miesiąca)17:00-18:00 : Konsultacje prawne

Piątek

12:00-14:00 : Mediacje rodzinne16:00-21:00 : Systemowa terapia rodzin

Sobota

10:00-14:00: Kurs umiejętności wychowawczych

Inne

Istnieje możliwość konsultacji płatnych u lekarza naprotechnologa po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży