Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Rodzina » Litania do Świętej Rodziny

Litania do Świętej Rodziny

 • Kyrie, elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson.
 • Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
 • Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.
 • Święta Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspomagaj nas.
 • Święta Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
 • Święta Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
 • Święta Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
 • Święta Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
 • Święta Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
 • Święta Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
 • Święta Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
 • Święta Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
 • Święta Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
 • Święta Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
 • Święta Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
 • Święta Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci.
 • Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Święta Rodzino.
 • Od rozproszenia umysłu i serca,
 • Od oziębłości w służbie Bożej,
 • Od szukania przyjemności i wygód światowych,
 • Od przywiązania do dóbr ziemskich,
 • Od pragnienia próżnej chwały,
 • Od złej śmierci,
 • Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Święta Rodzino.
 • Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
 • Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
 • Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
 • Przez prace i trudy Wasze,
 • Przez modlitwy i milczenie Wasze,
 • Przez doskonałość czynów Waszych,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży