Diecezja Warszawsko-Praska
Módlmy się o mądre prawo szanujące rodzinę i życie
W związku z projektami ustaw o tzw. zdrowiu reprodukcyjnym

Przewielebni Księża Proboszczowie i Rektorzy Kaplic
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Doniesienia prasowe ostatnich miesięcy informują o nasilonych działaniach pewnych środowisk w Sejmie i w Senacie, które przygotowują niepokojące projekty ustaw godzące w małżeństwo, rodzinę i dzieci poczęte.
Chodzi między innymi o zatwierdzenie związków homoseksualnych oraz zrównanie ich z małżeństwami, o pozwolenie na zabijanie dzieci przed urodzeniem, praktycznie bez ograniczeń, oraz o seksualną edukację dzieci już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Tymczasem Ojciec Święty Jan Paweł II ciągle przypomina prawdę o rodzinie i małżeństwie, a także zachęca do odważnego jej głoszenia. W ostatnim orędziu wielkopostnym wskazuje na ogrom cierpień, zadawanych milionom dzieci i pyta: "Cóż złego uczyniły te dzieci, że zasłużyły na taki los"? Najnowszy dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny zatytułowany "Wyzwania stojące przed rodziną" ukazuje narastające zagrożenia małżeństwa, rodziny i dzieci w dzisiejszym świecie i wzywa do ich obrony.
Sytuacja jest szczególnie groźna, dlatego potrzeba intensywnej modlitwy w obronie instytucji małżeństwa, w trosce o niszczone polskie rodziny i o ratunek dla niewinnych dzieci.
Zgodnie z apelem Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny prosimy o uwrażliwienie serc wiernych na szkodliwość przygotowywanych ustaw oraz o wzmożoną modlitwę wielkopostną, aby Bóg raczył nas zachować przed ich uchwaleniem. Oprócz próśb zanoszonych do Boga indywidualnie, poleca się włączyć te intencje do modlitwy powszechnej, a także odśpiewać Suplikacje po Mszach Świętych i po nabożeństwach IV tygodnia Wielkiego Postu.

Kanclerz Kurii
Ks. Romuald Kamiński

Dod. Ks. Wojciech Lipka 17.03.2004 o 13.02