Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Komunikat ws. ankiet katechetycznych

Komunikat ws. ankiet katechetycznych


Wielebni Księża Proboszczowie, Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

Każda parafia do 30 września 2021 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankietę katechetyczną (według poniższego formularza).

Ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na lekcje religii.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tego dokumentu.

NALEŻY PODAĆ NOWE NAZWY SZKÓŁ.

Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 września 2021 roku.

Formularz ankiety katechetycznej znajduje się poniżej do pobrania.

Wydział Nauki Katolickiej

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży