Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Katecheza » O wydziale

O wydziale

ks. Mariusz Czyżewski – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
+48 22 5181511,
[email protected]
obecny w siedzibie wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00. 

ks. Piotr Domański – Wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
+48 22 5181511,
[email protected]
obecny w siedzibie wydziału w poniedziałki, środy i czwartki od 10.00 do 13.00.


s. Cecylia Stusowicz – Referentka do spraw katechetycznych.
+48-22-5181511
[email protected]
obecna w siedzibie wydziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. 


DORADCY METODYCZNI

Doradcy merytoryczni służą pomocą katechetom w rozwiązywaniu problemów: dydaktycznych, metodycznych, wychowawczych, oraz prawa oświatowego. Prowadzą także różne formy szkoleń i spotkań, które są pomocą w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych. Doradcy wspomagają katechetów poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne. Są pomocą w tworzeniu szkolnych systemów wychowania. Doradcy przeprowadzają także koleżeńskie hospitacje lekcji katechetów ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

mgr lic. Anna Parfenovich – Z. Szkół Spec. im. Hipolita Szczerkowskiego, ul. Kilińskiego 21, Grodzisk Maz.
693 234 265
[email protected]
dyżur w piątki, 10.00 – 12.00, www.wcies.edu.pl


WIZYTACJE KATECHETYCZNE

Wizytacje katechetyczne szkół i katechetów połączone są z wizytacjami kanonicznymi parafii przeprowadzonymi co pięć lat przez biskupów. Odpowiedzialnym za przygotowanie planu wizytacji katechetycznej jest proboszcz parafii, na terenie której znajdują się szkoły. Katecheta przed obserwacją lekcji zobowiązany jest przygotować konspekt lekcji, plany dydaktyczne zajęć w nauczanych klasach oraz wykaz podręczników.

Wizytacja katechetyczna obejmuje
 

W szkole:

  • Spotkanie z Dyrekcją szkoły
  • Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczania religii (m. in. ważność skierowania do nauczania religii tzw. misji kanonicznej)
  • Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (maksymalnie cztery dziennie). Katecheta powinien posiadać konspekt lekcji. Po lekcji jest jej omówienie.

W parafii:

  • Omówienie z proboszczem Wizytacyjnego Formularza Katechetycznego
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży