Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie młodzieży Diecezji
Zaproszenie do trwania w jedności modlitwy z Papieżem i młodymi świata

Spotkanie młodzieży Diecezji Warszawsko – Praskiej
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (4 IV 2004)
Katedra Św. Floriana

Program spotkania:
g. 14.00 – zawiązanie wspólnoty
g. 14.15 – spotkanie wokół orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Młodzieży
g. 15.15 – przygotowanie do Eucharystii
g. 15.30 – Eucharystia (poświęcenie palm, złożenie podań do bierzmowania)

Sprawy organizacyjne:
1. Wszystkich księży zapraszamy do koncelebry z Księdzem Biskupem – trzeba wziąć ze sobą albę i czerwoną stułę.
2. Lektorów prosimy o przywiezienie ze sobą własnych alb.
3. Nie przewidujemy w trakcie spotkania w Katedrze sakramentu pojednania.
4. W czasie Mszy św. w procesji z darami niesione będą i wręczane Biskupowi przez przedstawicieli poszczególnych parafii (w tekturowych teczkach z napisem parafii) podania kandydatów do sakramentu bierzmowania. Dotyczy to parafii, w których bierzmowanie jest planowane w czasie: IV- IX 2004 r. Założeniem przesądzającym o wymiarze duszpasterskim tej praktyki jest samodzielne układanie treści podań przez kandydatów do bierzmowania, a nie tylko przepisywanie przez nich gotowych schematów przygotowanych przez księży czy katechetów!
5. W liturgii Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej przewidziane jest poświęcenie palm. Zachęcamy zatem młodzież do przywiezienia palm!

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
Ks. Marek Sędek

Kanclerz Kurii
Ks. Romuald Kamiński

Dod. Ks. Wojciech Lipka 17.03.2004 o 12.54