Diecezja Warszawsko-Praska
12 rocznica powstania Diecezji Warszawsko-Praskiej

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dnia 25 marca, dziękujemy Bogu za 12 lat istnienia naszej Diecezji. Z tej okazji Bp Kazimierz Romaniuk odprawi Mszę Św. o godz. 11.30 w Kolegiacie Radzymińskiej z udziałem Kapituły Kolegiackiej. Podobne uroczystości dziękczynne odbędą się również w konkatedrze na Kamionku o godz. 18.00, w obecności Kapituły Katedralnej.

Zapraszamy duchowieństwo i wiernych do włączenia się w to dziękczynienie.

Jednocześnie przypominamy o odczytaniu aktu zawierzenia Miłosierdziu Bożemu na głównej Mszy Św.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 16.03.2004 o 23.16