Diecezja Warszawsko-Praska
II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej
Legionowo, 11-13 czerwca 2004

1. Celem Festiwalu jest promocja polskiej kultury religijnej.
2. Gospodarzem Festiwalu jest Parafia Św. Jana Kantego w Legionowie. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.
3. Festiwal objęty jest patronatem honorowym: Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej - Biskupa Kazimierza Romaniuka, Prezydenta Miasta Legionowa – Romana Smogorzewskiego, Starosty Powiatu Legionowskiego – Rafała Kwiatkowskiego, Dziekana Dekanatu Legionowskiego – Ks. prał. Lucjana Szcześniaka.
4. Patronatem medialnym Festiwal obejmą: Tygodnik katolicki "Niedziela”, Radio "Warszawa Praga”, Tygodnik "Mazowieckie To i Owo”, Gazeta "Miejscowa”, Legionowska Telewizja LTV.
5. W Festiwalu mogą wziąć udział wykonawcy polscy i zagraniczni. Goście zagraniczni – wyłącznie soliści – wykonują piosenki w języku rodzimym, jednak jury szczególnie doceni wykonanie piosenek w języku polskim.
6. Każdy wykonawca prezentuje dwa utwory.
7. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
8. Festiwal odbywać się będzie w następujących kategoriach: a) schole dziecięce i młodzieżowe; b) zespoły muzyczne; c) soliści dziecięcy; d) soliści młodzieżowi; e) soliści dorośli.
9. Organizatorzy przewidują następujące nagrody: Grand Prix; Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach; Nagrody specjalne.
10. Festiwal odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2004 (11. VI – Koncert konkursowy – część I; 12. VI – Koncert konkursowy – część II; 13. VI – Koncert laureatów).
11. Festiwal odbywać się będzie na placu przy kościele p.w. Św. Ducha w Legionowie.
12. Termin zgłoszeń upływa dnia 28 maja 2004 r.
13. Szczegółowy harmonogram występów konkursowych oraz imprez towarzyszących organizator ustali do dnia 3 czerwca.
14. W sprawach wątpliwych interpretacji regulaminu dokonuje organizator.

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury, 05-120 Legionowo, ul. Norwida 10, tel: (0-22) 784 44 99, tel/fax: (0-22) 774 44 74,
e-mail:moklwo@wp.pl http/www.legionowo.pl/mok

Przewidziana jest także impreza towarzysząca – koncert zaproszonej gwiazdy.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 6.03.2004 o 13.25