Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień Życia Konsekrowanego
Jak co roku, dnia 2 lutego, w naszej Katedrze obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Wielebni Księża Proboszczowie i Rektorzy Kaplic
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dzień 2 lutego 2004 roku – Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej), obchodzony jest także jako Dzień Życia Konsekrowanego. Uprzejmie prosimy wszystkich Duszpasterzy, aby w homilii podjęli temat życia zakonnego, a w modlitwie powszechnej znalazło się wezwanie o nowe powołania do życia konsekrowanego i umocnienie istniejących.
Prosimy także, aby Wielebni Księża – w imieniu Biskupa Ordynariusza -zaprosili członków Wspólnot i Zgromadzeń Zakonnych z terenu swojej Parafii do Katedry Św. Floriana na godz. 18.00 na uroczystą Mszę Św. sprawowaną przez Księdza Biskupa Ordynariusza w intencji osób konsekrowanych pracujących na terenie naszej Diecezji.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu
Ks. Romuald Kamiński

Warszawa, dnia 6 stycznia 2004 r.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 10.01.2004 o 12.43