Diecezja Warszawsko-Praska
Parafialny pośredniak w Płudach

W jaki dzień najlepiej szukać pracy? Oczywiście w poniedziałek, bo wtedy ukazuje się „Gazeta Praca”. Jednak mieszkańcy warszawskiej Białołęki pracę mogą dostać także w niedzielę.Parafianie z kościoła Narodzenia NMP przy ul. Klasyków na warszawskiej Białołęce bardzo dokładnie wsłuchują się w ogłoszenia parafialne. Po mszach o 7, 9, 10, 11, 12 i 18 księża mówią, kto szuka ludzi do pracy. Największe wzięcie mają robotnicy na budowę, osoby do sprzątania, opiekunki do dzieci i starszych osób, zdarzyło się nawet, że pracowników szukała straż pożarna. Oferty pochodzą od firm z terenu Białołęki i okolic. Parafialny pośredniak pracy działa już od kilku lat i odnosi sukcesy!

Pomysłodawcą jest ksiądz proboszcz Mirosław Bielawski. Zanim trafił na Białołękę, przez 23 lata pracował jako duszpasterz akademicki w kościele przy pl. Narutowicza. Wtedy o pomoc prosiły go biedne małżeństwa studenckie. — To były ciężkie czasy, miałem przyjaciół w Szwecji, sprowadzaliśmy, co się dało — mówi. Gdy zaczął pracować w parafii przy ul. Klasyków, założył bank pomocy parafialnej. — Podczas ogłoszeń parafialnych poinformowałem o moim pomyśle i poprosiłem, aby zgłaszały się osoby, które potrzebują pomocy i które mogą pomóc innym. I ruszyło — opowiada ks. Bielawski.

Dziś anons „emerytka zaopiekuje się dziećmi” tuż po informacji o rekolekcjach nikogo nie dziwi. Według oceny księdza poprzez bank pomocy parafialnej pracę znajduje do 40 osób rocznie. Niektórzy pracują od lat.

Parafia zajmuje się nie tylko pośrednictwem pracy. Młodzież z tutejszej Oazy założyła Grupę Szybkiego Reagowania — sprzątają u osób starszych, robią im zakupy, pomagają w lekcjach dzieciom z ubogich rodzin. Przygotowują też własnej roboty biżuterię i sprzedają ją w niedziele po mszach. Datki (co łaska) zasilają fundusz pomocowy, za który przygotowują świąteczne paczki dla dzieci z biednych rodzin.

Bank pomocy parafialnej przy ul. Klasyków to teraz instytucja; ma dwie nowe grupy — pracowników opieki medycznej i prawników. W pierwszej udzielają się trzej lekarze, pielęgniarki i położna — najbiedniejsi mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnej konsultacji lekarskiej i zrobić badania. Zainteresowaniem cieszą się też darmowe dyżury prawników – specjalistów od prawa administracyjnego, karnego i małżeńskiego (tu porad udziela także ksiądz proboszcz, bo przez lata był sędzią w sądzie kościelnym).

I myślałby kto, że to zwykła parafia…

Aneta Borowiec
Dod. Anna Wojtas 22.12.2003 o 22.47, akt. 7.11.2014 o 18.25