Diecezja Warszawsko-Praska
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Otwocka

Ogień z Betlejem przekazali harcerze mieszkańcom Otwocka w niedzielę 21 grudnia podczas wieczornej Mszy świętej w parafii Zeslania Ducha Świętego. Betlejemskie Światlo Pokoju z rąk harcerzy odebrali przedstawiciele wladz miasta i powiatu.

Betlejemski Ogień będzie płonął w kościele parafialnym aż do świąt Bożego Narodzenia. Stąd wierni wraz ze świecą Wigilijnego Dziela Pomocy Dzieciom zaniosą ogień do swoich rodzin i najbliższych bo postawić na wigilijnym stole.

Hasłem tegorocznej akcji są słowa Chrystusa cytowane za św. Janem: "abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13,34)

Więcej o parafii:

http://sacotwock.republika.pl/

Anna Wojtas
Dod. Anna Wojtas 21.12.2003 o 20.16