Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Młodzież » Czwartkowe spotkania młodych

Czwartkowe spotkania młodych

Przy Duszpasterstwie Młodzieży Floriańska 3 zebrała się grupa młodych ludzi pragnących od życia czegoś więcej. Spotykają się co czwartek, w ramach czterech cykli spotkań tematycznych

Każde ze spotkań ma inny charakter

Spotkania rozpoczynają się Eucharystią w kaplicy kurialnej o godzinie 18:00 (do zakończenia remontu w katedrze).

I CZWARTEK MIESIĄCA – ADORACJA; LECTIO DIVINA; DZIELENIE; AGAPA

Modlimy się w kaplicy Duszpasterstwa Młodzieży przed Najświętszym Sakramentem; przed modlitwą otrzymujemy tekst Ewangelii z komentarzem; po adoracji dzielenie w grupkach; po spotkaniu kawa/herbata.

II CZWARTEK MIESIĄCA – GOŚĆ DUSZPASTERSTWA F3; AGAPA

Na spotkania zapraszamy ludzi ze świadectwem ich życia; spotkanie ma formę dzielenia się swoim doświadczeniem i dziedziną, w której specjalizują się prelegenci; po spotkaniu możliwość zadawania pytań, kawa/herbata.

III CZWARTEK MIESIĄCA –  JAK EWANGELIZOWAĆ I BYĆ ANIMATOREM, LIDEREM

Głównym tematem spotkań jest służba Ewangelii w środowiskach młodzieżowych (szkoła, rekolekcje dla młodzieży szkolnej, studenckiej i przygotowującej się do sakramentu bierzmowania).

IV CZWARTEK MIESIĄCA – KIM JESTEM? DOKĄD ZMIERZAM? PYTANIA O TOŻSAMOŚĆ

Prowadzą goście Duszpasterstwa – siostra i ksiądz – psycholodzy i terapeuci; po spotkaniu kawa/herbata.

V CZWARTEK MIESIĄCA – AGAPA, PLANSZÓWKI, INTEGRACJA

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży