Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Życzenia biskupa Romualda Kamińskiego na Wielkanoc AD 2023

Życzenia biskupa Romualda Kamińskiego na Wielkanoc AD 2023


Umiłowani Diecezjanie,
Siostry i Bracia, Drodzy Goście,

Brzmią w naszych sercach słowa Orędzia Paschalnego, przez które Kościół uwielbił Zmartwychwstałego Chrystusa i dziękował za dokonane przez Niego odkupienie człowieka. Podczas liturgii Wigilii Paschalnej radowaliśmy się, że oto po raz kolejny w życiu każdego z nas nastała owa jedyna noc, gdy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. I choć okoliczności, w jakich przeżywamy tegoroczną Wielkanoc znacząco różnią się od tej sprzed roku, dwóch, trzech lat – czujemy, że nasza wiara i nadzieja, że Boża miłość i miłosierdzie pozostają niezmienne.

Kościół stoi na straży tych prawd a my właśnie dlatego pragniemy wiernie trwać w Kościele – mistycznym ciele Zmartwychwstałego Chrystusa. Dziękujemy za dar istnienia tej wspólnoty łaski, z której skarbca możemy czerpać. Tak, jak od kilku już miesięcy przypominamy sobie w tegorocznym programie duszpasterskim: Wierzę w Kościół Chrystusowy.

Celebransi kreśląc na świecy paschalnej znak krzyża i cyfry oznaczające bieżący rok wypowiedzieli znamienne słowa: Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Żyjmy wewnętrzną treścią tych słów, więzią miłości i nadziei wszczepieni w Jezusa, zwycięzcę śmierci, piekła i szatana. Trwajmy w pokoju i radości, którymi Zmartwychwstały Pan obdarzył w Wieczerniku Apostołów, zatrwożonych i wylękłych – sami dobrze znamy szarpiące nimi niepokoje z własnej codzienności.

Dzięki przeżywanym tajemnicom Nocy Paschalnej mamy pewność umiłowania nas przez Ojca Niebieskiego  – nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. W tym duchu idźmy z ufnością na spotkanie czekających nas radości i trosk, umocnieni słowami wypowiedzianymi przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku, przed zbawczą Męką: miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16,33b).

Modlę się, by w Waszych domach, w rodzinach i miejscach pracy wszelkie ludzkie mroki rozpraszało miłosierdzie – prawdziwe światło Chrystusa. Proszę o dary Ducha Świętego, by serce każdego wiernego – warszawsko-praskiej Chrystusowej owczarni – doświadczyło najgłębszej radości: Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Siostry i Bracia, Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał – Alleluja!

Na ten świąteczny czas z serca błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 9 kwietnia 2023 roku

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży