Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Źródła życia konsekrowanego 2022

Źródła życia konsekrowanego 2022

Publikujemy homilie i konferencje formacyjne ze spotkań sióstr przełożonych domów zakonnych DW-P, wygłoszone podczas spotkań formacyjnych w 2022 roku.


15 grudnia – spotkanie opłatkowe

Homilię wygłosił ks. bp Romuald Kamiński. Mówił:

Konferencję wygłosił ks. prał. Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny WSD DW-P. Poświęcił ją tematowi: Wierzę w Kościół – wspólnotę ochrzczonych, wierzę Kościołowi, wierzę z Kościołem. Mówił:


17 listopada

Homilię i konferencję wygłosił ks. prał. Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny WSD DW-P.

W homilii mówił:

Konferencję poświęcił tematowi: Posłane, by mocą Eucharystii żyć świętością w Komunii ze świętymi.


20 października

Homilię wygłosił ks. prał. Wojciech Lipka.

Konferencji duchowej nie było z powodu nieobecności ks. prał. Grzegorza Zagórowskiego.


15 września

Spotkanie zainaugurowało rok formacyjny 2022/2023.

Homilię wygłosił ksiądz biskup Romuald Kamiński:

Konferencję wygłosił ks. prał. Grzegorz Zagórowski. Poświęcił ją tematowi: Posłane, by we wspólnocie słuchać Słowa Bożego i dzielić je z innymi.


28 kwietnia

Homilię i konferencję wygłosił ks. prał. Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny WSD DW-P.

W homilii mówił:

Konferencję poświęcił tematowi: Posłane, by mocą Zmartwychwstałego Pana powstawać i żyć nowym życiem.


17 marca

Homilię i konferencję wygłosił ks. prał. Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny WSD DW-P.

W homilii mówił:

Konferencję poświęcił tematowi: Posłane, by wraz z Mistrzem i na Jego wzór składać siebie w darze.


17 lutego

Homilię i konferencję wygłosił ks. prał. Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny WSD DW-P.

W homilii mówił:

Konferencję poświęcił tematowi: Posłane i umocnione Eucharystią, by pogłębiać więź oblubieńczą.


20 stycznia

Homilię i konferencję wygłosił ks. prał. Grzegorz Zagórowski, ojciec duchowny WSD DW-P.

W homilii mówił:

Konferencję poświęcił tematowi: Świętowanie dnia Pańskiego.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży