Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Źródła życia konsekrowanego 2017

Źródła życia konsekrowanego 2017

Publikujemy homilie i konferencje formacyjne ze spotkań sióstr przełożonych domów zakonnych DW-P, wygłoszone podczas spotkań formacyjnych w 2017 roku.


21 grudnia

We czwartek, 21 grudnia 2017 roku, w ramach comiesięcznego spotkania formacyjnego dla sióstr przełożonych domów zakonnych miała miejsce również uroczystość opłatkowa.

W ramach homilii bp Romuald Kamiński powiedział:

Konferencja ks. Grzegorza Zagórowskiego została oparta na przypowieści o siewcy, zapisanej w Ewangelii św. Mateusza (13, 24-ns).

Konferencja dotyczyła daru rady. Ksiądz Grzegorz mówił:


16 listopada

W homilii ks. Grzegorz Zagórowski mówił:

Konferencja była poświęcona tematyce: Dar rozumu – wzrastanie w zrozumieniu słów i czynów Pana.


19 października

Temat spotkania: Dar mądrości – łaska widzenia wszystkiego oczami Boga.

Homilię i konferencję wygłosił Ks. Grzegorz Zagórowski.

W homilii mówił :

Konferencja:


18 maja

W homilii Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC mówił:

Konferencję wygłosił Ks. Grzegorz Mądry. Była poświęcona tematyce: Maryja – pierwsza misjonarka, zaczerpniętej z programu formacji stałej.


20 kwietnia

Prelegentem spotkania Sióstr Przełożonych żeńskich domów zakonnych był ks. Grzegorz Zagórowski.

W homilii mówił:

Konferencja była poświęcona tematyce: Ślub posłuszeństwa – misja królewska, zaczerpniętej z programu formacji stałej.


16 marca

Prelegentem spotkania Sióstr Przełożonych żeńskich domów zakonnych był ks. Grzegorz Zagórowski.

W homilii mówił:

Konferencja była poświęcona tematyce: Ślub ubóstwa – misja prorocka, zaczerpniętej z programu formacji stałej.


16 lutego

Prelegentem spotkania Sióstr Przełożonych żeńskich domów zakonnych był ks. Grzegorz Zagórowski.

W homilii mówił:

Konferencja była poświęcona tematyce: Ślub czystości – misja kapłańska, zaczerpniętej z programu formacji stałej.


19 stycznia

Prelegentem spotkania Sióstr Przełożonych żeńskich domów zakonnych był ks. Grzegorz Zagórowski.

W homilii mówił:

Konferencja była poświęcona tematyce: Głosić ewangelię życia, zaczerpniętej z programu formacji stałej.


©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży