Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Źródła życia konsekrowanego 2016

Źródła życia konsekrowanego 2016

Publikujemy homilie i konferencje formacyjne ze spotkań sióstr przełożonych domów zakonnych DW-P, wygłoszone podczas spotkań formacyjnych w 2016 roku.


15 grudnia

Homilię do zgromadzonych Sióstr wygłosił przewodniczący Eucharystii Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC:

Konferencja Księdza Grzegorza Zagórowskiego poświęcona była tematowi zaczerpniętemu z realizacji programu formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce: głoście świadectwo wspólnoty.


17 listopada

Prelegentem spotkania Sióstr Przełożonych żeńskich domów zakonnych był ks. Grzegorz Zagórowski.

W homilii mówił:

W konferencji Ksiądz Grzegorz rozwijał następujące myśli:

Ponadto ks. prał. Jerzy Gołębiewski przedstawił relację z rzymskiego sympozjum dla wikariuszy biskupich ds. życia zakonnego, które odbywało się w dniach 28-30 października 2016 i było poświęcone zagadnieniom współpracy między biskupem, diecezją a życiem konsekrowanym.


20 października

Skupienie dla Sióstr przełożonych domów zakonnych DW-P – 20 października 2016 roku, odbywające się w sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto k. Kamieńczyka prowadził ks. Grzegorz Zagórowski, wykładowca, ojciec duchowny i spowiednik WSD DW-P.

Skupienie dla Sióstr przełożonych domów zakonnych DW-P – 20 października 2016 roku, odbywające się w sanktuarium MB Loretańskiej w Loretto k.Kamieńczyka prowadził ks. Grzegorz Zagórowski, wykładowca, ojciec duchowny i spowiednik WSD DW-P.

Publikujemy zapis homilii oraz konferencji, które zostały wówczas wygłoszone.

Tematem ogólnym skupienia były Misje ad gentes – jedno z zagadnień formacyjnych wynikający z realizacji programu formacji stałej życia konsekrowanego w Polsce.


14 października

Bp Jacek Kiciński CMF – klaretyn, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.
Od 2015 roku konsultor Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski.
Profesor nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości.
Jako dewizę biskupią wybrał wezwanie: Ut unum sint – aby byli jedno.

Tematem konferencji była próba przełożenia, aktualizacji programu duszpasterskiego „Przez wiarę i chrzest do świadectwa” na życie konsekrowane.

Drugim prelegentem był ks. prał. Tomasz Rusiecki, kapłan Diecezji Kieleckiej, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego.


©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży