Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Zebranie Krajowej Rady KSM w Rudach

Zebranie Krajowej Rady KSM w Rudach


W Rudach na Śląsku w dniach od 22 do 24 września 2023 r. obradowali młodzi oraz kapłani
odpowiedzialni za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Polsce. Podczas zebrania dokonano wyboru
nowego Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady oraz dokonano wręczenia kolejnej edycji nagród
im. ks. Prałata Antoniego Sołtysika.


Wierność Słowu Bożemu i bezinteresowna służba to dwa słowa wskazane przez Asystenta
Generalnego Stowarzyszenia, ks. Andrzeja Lubowickiego podczas Eucharystii inaugurującej zebranie
Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rudach, które stały się myślą przewodnią
całego spotkania: „Wierność i służba, one są początkiem duchowego rozwoju w Katolickim
Stowarzyszeniu Młodzieży. (…) Tylko człowiek, który bezinteresownie służy, nie straci sensu życia i
będzie wspinał się na szczyty, ale zawsze będzie w stanie zaczerpnąć u źródła”.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest przestrzenią rozeznawania powołania i podejmowania decyzji
w wielu aspektach życia młodego człowieka. Ważnym elementem spotkania były wybory uzupełniające
do Prezydium Krajowej Rady KSM. Ustępującą, w związku z rozpoczęciem postulatu w Zgromadzeniu
Sióstr Rodziny Betańskiej, Przewodniczącą Prezydium, Martynę Gieletę zastąpił Jan Cytryński z
Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Aby w praktyce dążyć do wzrostu zrealizowane zostały warsztaty. O podejmowaniu dobrych życiowych
decyzji mówił pan dr Wojciech Wierzejski, wykładowca akademicki, polityk, filozof. Drugi warsztat
został zrealizowany w ramach projektu „DODAJ DOBRA” realizowanego przez FUNDACJĘ DLA
MŁODZIEŻY, powołaną do życia przez KSM aby sprawniej i bardziej skutecznie stwarzać młodzieży
przestrzenie do rozwoju. Szkolenie to dotyczyło praktycznych aspektów fundraisingu, a poprowadziła
je druhna Wiktora Zarzycka.

Podczas sobotniego popołudnia wręczone zostały Ordery im. ks. Prałata Antoniego Sołtysika.
Tegorocznymi Laureatami zostali:

  • Ks. Julian Brzezicki – inicjator powstania oraz pierwszy, wieloletni Asystent Diecezjalny KSM w diecezji
    zamojsko-lubaczowskiej,
  • Ks. Mieczysław Puzewicz – inicjator reaktywacji KSM na Lubelszczyźnie i wieloletni Asystent
    Diecezjalny KSM w archidiecezji lubelskiej,
  • Piotr Barczak – były prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
    samorządowiec, społecznik.

Ostatni dzień spotkania upłynął pod znakiem świętowania 30. rocznicy utworzenia Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Gliwickiej. Uroczystą, dziękczynna Eucharystię celebrowali
gospodarz miejsca – bskup gliwicki Sławomir Oder oraz bp Adam Bab, delegat KEP ds.
KSM. Podczas wygłoszonej homilii, biskup Sławomir zostawił młodych z przesłaniem: „Nie zatraćcie
wartości. Nie ulegajcie logice świata z jego pokusami zysku, kariery, sukcesu. Uczcie się myśleć po
Bożemu. Szukajcie Bożych dróg. Dostosowujecie Wasze myśli do myśli Chrystusa. Prawdziwym zyskiem
i prawdziwym sukcesem jest być współpracownikami Boga w czynieniu świata lepszym, w budowaniu
Jego królestwa. Bądźcie wiec hojni wobec Boga na miarę jego hojności i wielkości jego darów, bo
uczynił was swoimi synami i zaprosił do pracy w winnicy.”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat. Głównym celem
Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a także aktywne uczestnictwo we wspólnocie
i misji Kościoła poprzez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości oraz zasad we wszystkich
dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Przyznawanie Orderu im. Prałata Antoniego Sołtysika zainicjowano w trakcie obchodów 30. rocznicy
reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Patronem nagrody jest wieloletni duszpasterz
młodzieży i przyjaciel św. Jana Pawła II. To z jego inicjatywy po upadku komunizmu ponownie
powołano w Polsce KSM.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży