Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Zakończenie Roku św. Józefa

Zakończenie Roku św. Józefa

8 grudnia 2021 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, zakończymy ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Świętego Józefa. Ojciec Święty w Liście Apostolskim Patris corde przypomniał nam, że: „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony (…) orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych”. Chcemy więc podziękować Panu Bogu za ten czas duchowych darów, jakie otrzymaliśmy przez wstawiennictwo Opiekuna Świętej Rodziny.

Biskup Romuald Kamiński 8 grudnia br., na zakończenie Roku Świętego Józefa, będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 18.00 w parafii św. Izydora w Markach, gdzie dokona też poświęcenia nowo powstałej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Decyzją bp. Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego, poniższy tekst „Aktu zawierzenia” należy odmówić dnia 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, we wszystkich kościołach na zakończenie każdej Mszy św.

AKT ZAWIERZENIA
NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE
ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.

Przez Twoje przeczyste Serce uroczyście zawierzamy się i wynagradzamy Najświętszemu Sercu Zbawiciela i Niepokalanemu Sercu Twojej Oblubieńcy Maryi.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.

Amen.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży