Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo” – 102. rocznica Bitwy Warszawskiej – Ossów

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo” – 102. rocznica Bitwy Warszawskiej – Ossów

Na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r. w Ossowie odbyły się centralne uroczystości 102. rocznicy Cudu nad Wisłą. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył kardynał Gerhard Müller, koncelebrowali biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, ks. generał Sławomir Żarski oraz kapłani z diecezji warszawsko-praskiej.


We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, parlamentarnych, samorządowych oraz wojska.

Na początku Mszy Świętej słowa powitania wygłosił biskup Romuald Kamiński.

Wielce czcigodna i dostojna wspólnota, której dziś przewodniczy kardynał Gerhard Ludwig Müller, niedawno prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, wybitny teolog i ten, który – tak myślę – miłuje naszą Ojczyznę. W dniu 15 sierpnia, w dniu Wniebowzięcia Matki Najświętszej, w dniu, w którym nasza diecezja obchodzi uroczystość patronalną, ale także jesteśmy w 30. roku istnienia – jak mówi biskup Kazimierz – ciągle młodej diecezji, chcemy z całego serca wypowiedzieć Bogu wyrazy wdzięczności za wszystkie jego łaski i dzieła, które uczynił w naszej historii, a do takich należy rok 1920. Pragniemy, aby owoce tamtego zwycięstwa były żywe i w naszym pokoleniu, to znaczy, żebyśmy byli mądrzy tamtym zwycięstwem. Pragniemy nie tylko Bogu dziękować, ale prosić Go, aby obdarzał nas i cały świat pokojem. Dzisiaj jeszcze bardziej rozumiemy tę potrzebę. Pragniemy prosić Pana Boga przez przyczynę Matki Bożej Łaskawej i Zwycięskiej, aby dał nam łaskę ciągłego nawracania, czyli coraz lepszego rozumienia istoty naszego osobistego powołania, ale także powołania ludów i narodów. Jesteśmy bowiem dziećmi Bożymi, tworzymy rodzinę ludzką.

Księże Kardynale, jesteśmy naprawdę ogromnie wdzięczni. Mogę tylko wspomnieć, że 102 lata temu także przedstawiciel Stolicy Apostolskiej był tutaj na tych polach. Bardzo żywo interesował się i przeżywał wszystko to, co się wtedy działo. To był arcybiskup Achille Ratti, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce. My świętujemy to już trzeci dzień, bo taki jest porządek wydarzeń, dziś jest dzień centralny tych uroczystości. Prosimy Cię, abyś pomodlił się i pobłogosławił nasze wojsko – to jest dzisiaj ich święto. Wszystko po to, abyśmy żyli w świecie uporządkowanym, spokojnym, pojednani między sobą; byśmy na co dzień wypełniali Ewangelię, którą przyniósł nam Pan Jezus.

W wygłoszonej homilii kardynał Gerhard Müller wskazywał na Maryję jako naszą orędowniczkę w niebie.

W dniu Pięćdziesiątnicy, po tym jak zmartwychwstały Pan zasiadł po prawicy Ojca, zesłał Ducha Świętego na apostołów, którzy wraz z Maryją, matką Jezusa, przygotowywali się do tego wydarzenia na początku historii Kościoła. Ojcowie Soboru Watykańskiego Drugiego podsumowują swój opis zadania Maryi w ekonomii zbawienia tymi słowami: “Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego oraz zwycięzcy grzechu i śmierci“ (Lumen gentium 59). Dlatego jako członkowie Ciała Chrystusa pielgrzymujący do niebieskiego Jeruzalem, możemy kierować do niej nasze prośby. Jest bowiem z Chrystusem w niebie. Na czele niebieskiej komunii wszystkich świętych jednoczy się z naszymi modlitwami. Poleca więc nas samych, nasze rodziny, nasz naród, wszystkie ludy i cały Kościół Bogu Ojcu przez swego Syna w Duchu Świętym.

– Kierując nasze prośby do Boga współuczestniczymy w dziele zbawienia.

Ale skoro nic nie dzieje się na świecie bez woli Boga, to dlaczego w ogóle kierujemy do Niego modlitwy i prośby? Dlaczego nasze modlitwy do Boga wzmacniamy wstawiennictwem Maryi i wszystkich świętych? Odpowiedź jest dość prosta: ponieważ Bóg stworzył nas, ludzi, jako istoty posiadające rozum i wolną wolę. Nasz stosunek do wydarzeń nie jest ani fatalistyczny, ani tytaniczny, jak u Prometeusza, który chciał odebrać władzę z rąk bogów, ani jak u komunistów, którzy swoim ograniczonym ludzkim rozumieniem chcieli zbudować raj na ziemi bez Boga. “Bóg, nasz Zbawiciel, pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). Ale umożliwiając nam zwrócenie się do niego z ufnością w naszych codziennych troskach i w naszych wielkich nadziejach, nadaje swoim stworzeniom godność współpracy w budowaniu królestwa Bożego, królestwa pokoju, miłości i wolności. Bóg nie znosi przyczyn sprawczych stworzenia. Ale to On dzięki naszym modlitwom kieruje wszystko ku dobremu końcu. “Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru” (Rz 8, 28).

– Modlitwa Polaków przez wstawiennictwo Maryi wspomagała walkę Polaków o niepodległość – podkreślił na zakończenie kardynał Gerhard Müller.

Jeśli Polska odzyskała wolność jako państwo po stu dwudziestu trzech latach niewoli, jeśli jej armia odniosła w tysiąc dziewięćset dwudziestym roku zwycięstwo nad przytłaczającą potęgą sowieckich najeźdźców i jeśli Polska w latach 1939-1989 z Bożą pomocą przetrwała politykę eksterminacji, wyzysku i zniewolenia prowadzoną przez dwie ateistyczne dyktatury, to ten potrójny cud nad Wisłą zawdzięczamy wstawiennictwu Maryi, którą miliony błagały jako Królową Polski: “Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo…”.

Liturgii towarzyszyła oprawa muzyczna Konkatedralnego Chóru Kamionek pod dyrekcją Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz oraz Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Krzysztofa Procajły.

Po Mszy Świętej odbył się Apel Poległych, a następnie inscenizacja Bitwy Warszawskiej na Polach Ossowskich.

fot. Marcin Tafejko

fot. Jessica Michalczyk/Starostwo Powiatowe Wołomin

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży