Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » XXV Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

XXV Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego w Kościele obchodzone jest Święto Ofiarowania Pańskiego, które od 1997 roku decyzją św. Jana Pawła II jest również Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.

Uroczystej Mszy Świętej w intencji tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie, oddając swoje życie na służbę Panu Bogu oraz za nowe powołania do życia konsekrowanego, w Katedrze Warszawsko-Praskiej przewodniczył bp Romuald Kamiński. Eucharystię koncelebrował oraz homilię wygłosił bp Jacek Grzybowski.

Duchowny rozpoczął od postawienia pytania, które jest skierowane codziennie do każdego człowieka. Czy umiem ofiarować Bogu swój czas:

Czy i co ja potrafię ofiarować Bogu? Najprostsze, a jednocześnie najtrudniejsze oddanie Bogu to oddanie czasu. Czas jest wielkim skarbem i darem, choć nie zdajemy sobie często sprawy z jego mocy.

Pytanie, czy potrafię ofiarować Bogu swój czas na modlitwę, rachunek sumienia, czytanie Słowa Bożego – to jest czas poświęcony, oddany. Czy w dobie współczesnych zaangażowani, różnorodnych form spędzania czasu potrafimy zdobyć się na to, by ofiarować czas Bogu, by po ludzku mówiąc zmarnować czas dla Boga – by zyskać moc modlitwy, refleksji, pouczenia.

Wzorem poświęcenia w pełni Bogu są osoby konsekrowane, które z miłości do Chrystusa oddały swoje życie na pełną służbę Bogu:

Pokorna miłość Boga objawiona w Chrystusie nieustannie pociąga mężczyzn i kobiety do oddawania Bogu radykalnej odpowiedzi. Na tym też polega radykalizm życia konsekrowanego. Cały człowiek oddaje się do dyspozycji Temu, którego ukochał aż do końca. Ta wzajemna miłość owocuje bardzo różnymi formami życia konsekrowanego, które Duch Święty wzbudza w Kościele.

Głębokie zjednoczenie z Chrystusem osób konsekrowanych jest znakiem dla współczesnego świata. Pełnego pośpiechu, konsumpcjonizmu, laicyzacji:

Osoby konsekrowane przez głęboką komunię z Bogiem pokazują światu skąd czerpać siłę, skąd czerpać nadzieję na przyszłość, jak budować wzajemne relacje w oparciu o wspólnotę, przebaczenie, miłość i oddanie. Osoby konsekrowane są znakiem i zapowiedzią świata przyszłego, w którym Jezus Chrystus stanie się pełną i nieprzemijającą radością dla braci i sióstr.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży