Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » XI Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Warszawsko-Praskiej

XI Pielgrzymka Żywego Różańca Diecezji Warszawsko-Praskiej

Miłośnicy modlitwy różańcowej z diecezji warszawsko-praskiej spotkali się w sobotę, 29 kwietnia, w parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, żeby wspólnie czcić Matkę Bożą. XI Pielgrzymce Żywego Różańca Diecezji Warszawsko-Praskiej towarzyszyło hasło: Pokora otwiera twoje serce dla Maryi.

Centralnym punktem dnia była Eucharystia. Liturgii przewodniczył biskup Romuald Kamiński. Pasterz diecezji warszawsko-praskiej w homilii podkreślał, jak ważna jest służba ludziom i Bogu:

To dzisiaj jest bardzo potrzebne, żebyśmy w jakiś sposób intensywniejszy formowali te młode pokolenia do tego, aby miały w sobie ducha służebności. Świat nie jest skory do wychowywania w tym duchu. Znowu, kiedy odzywa się w człowieku pycha, to przyjmuje zupełnie inną narrację w swoim życiu, inną drogę, mianowicie stawia siebie w centrum. Na tym polega pycha, że ten środek ciężkości z Pana Boga przekierowuje na siebie. I wtedy nie ma mowy o służebności wobec drugiego człowieka, ale nie tylko. Przez takie ustawienie sprawy dokonuje się nieraz kompletne zrujnowanie tego, co nazywamy relacjami człowieka do Boga i człowieka do drugiego człowieka, który dla nas jest bratem, bo także jest dzieckiem Bożym. Na tym odcinku mamy sporo do wykonania, do wypełnienia i to jest bardzo zbawienne.

Wzorem postawy służebnej jest Maryja.

Zobaczcie, że teraz choćby przez ten stan wojny. To, co tak mocno wybrzmiało, i co przyniosło dobre owoce, to nie ofiarowane jakieś potężne pieniądze potrzebującym, ale to, co przynosi owoc to ta służebna relacja do potrzebujących. Ta pomoc serca, która niesie w sobie również nie tylko zadośćuczynienie potrzebom, ale ona przede wszystkim dostrzega wartość człowieka, jego piękno i to jest tutaj bardzo uszanowane i to się Bogu podoba. Dzisiaj wzięliśmy formularz Mszy Świętej o Matce Bożej Różańcowej, bo to najbardziej pasuje do dnia dzisiejszego. Kiedy rozważamy tę tajemnicę, to bierzemy teksty, które opiewają tę tajemnicę zwiastowania, kiedy Maryja daje się nam poznać jako służebnica Pańska. I dlatego sprawa służby dzisiaj w naszym życiu jest taka ważna.

W tym roku szczególnymi intencjami pielgrzymki były: pokój na Ukrainie, zatrzymanie wojny i zawierzenie biskupów, kapłanów, zgromadzenia zakonne i wspólnoty różańcowe z diecezji warszawsko-praskiej. Zebrani na wspólnej modlitwie pielgrzymi uczestniczyli w ciągu dnia także w konferencjach i wysłuchali świadectw wiary.

W wydarzeniu według szacunków organizatorów uczestniczyło około 1500 osób.

fot. Wojciech Zarzycki

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży