Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Wspomnienie świętego Floriana 2023

Wspomnienie świętego Floriana 2023

Strażacy obchodzili swoje święto w dniu patrona – świętego Floriana Męczennika. W czwartek, 4 maja, uroczystej Mszy Świętej w katedrze warszawsko-praskiej przewodniczył biskup Romuald Kamiński. W modlitwie wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas homilii biskup Romuald Kamiński wskazywał, że św. Florian jest naszym orędownikiem nie tylko w obliczu zagrożeń różnymi klęskami takimi jak pożar, ale także pomaga w walce z niebezpieczeństwami duchowymi.

Dzisiaj czytaliśmy też fragment Ewangelii i Ewangelista mówi nam o zagrożeniach w życiu. Strażacy, kominiarze macie to wpisane, przeróżne niebezpieczeństwa, na drodze wypełniania swojego zawodu, codziennie niemalże stykacie się z tymi problemami. Mając tego rodzaju doświadczenie, jeden z was mógłby powiedzieć: tak, to prawda, ocieramy się ciągle o jakieś niebezpieczeństwa. Ale okazuje się, że są jeszcze większe niebezpieczeństwa, o których nawet nie mamy pojęcia. Dzisiaj, kiedy czytaliśmy, kapłani, hymn brewiarzowy, to tam autor podpowiedział nam, że Święty Florian, owszem, jest szczególnym wstawiennikiem w tych trudnych sytuacjach pożarów, różnych niebezpieczeństw, gwałtownych szczególnie, ale zwrócił także uwagę na niebezpieczeństwa wewnętrzne duchowe, jak niezgoda i nienawiść. Dziś tego rodzaju niebezpieczeństwa bardzo nam utrudniają normalne życie, i w rodzinach, i w społeczeństwach, a także w całym międzynarodowym spojrzeniu na rzeczywistość.

Biskup Romuald Kamiński prosił również o modlitwę w intencji obecnych na Mszy św. absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Rozpoczyna się coś ogromnie istotnego na drodze ich życia. Tak jak święty Paweł dbał o swojego wychowanka, tak bardzo proszę, żebyśmy o tych młodych ludziach pamiętali. Nie tylko teraz, kiedy trwa uroczystość, ale pamiętali zawsze. Taka jest bowiem powinność wszystkich nas. […] Jedni drugich bezustannie, jak tylko to jest możliwe, wspomagajcie tak, aby droga każdego z nas zakończyła się w niebie. Tego sobie życzmy.

Po Eucharystii odbyły się uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Święty Florian jest patronem strażaków, kominiarzy oraz wszystkich osób, które wykonują zawód związany z ogniem. Patronuje także bazylice katedralnej naszej diecezji.

fot. www.gov.pl/kgpsp

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży