Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Wizyta bpa Natale Paganelliego z Sierra Leone

Wizyta bpa Natale Paganelliego z Sierra Leone

Diecezję warszawsko-praską odwiedził biskup Natale Paganelli, administrator apostolski diecezji Makeni w Sierra Leone. W tym miejscu placówkę misyjną prowadzą księża z naszej diecezji.


– Przyjechałem, żeby spotkać po kilku latach księdza biskupa Romualda oraz poznać nowego biskupa pomocniczego, a przede wszystkim podziękować za wieloletnią posługę waszych księży w Sierra Leone – powiedział bp Natale Paganelli.

Nasza współpraca rozpoczęła się pod koniec pracy mojego poprzednika. Cieszę się, że może być dalej trwać. Jestem, żeby powiedzieć dziękuję, ale również chciałem skierować prośbę o kontynuowanie tej współpracy, ale biskup Romuald mnie uprzedził i przysłał do Sierra Leone trzeciego księdza. Z jego obecności jestem bardzo zadowolony, ponieważ na tej placówce zawsze było trzech kapłanów. To duża parafii, która ma potrzeby nie tylko z zakresu duszpasterstwa sakramentalnego, ale także prowadzi kilka szkół na różnym szczeblu.

Doświadczenie misji księży z diecezji warszawsko-praskiej bywało trudne, jak śmierć księdza Andrzeja Dudzika. Obecnie wszystko znajduje się w bardzo dobrej kondycji, a to poczucie wzmacnia jeszcze przyjazd sióstr, których posługa jest specyficzna, prowadzona w środowisku muzułmańskim. Przy braku miejscowych form żeńskiego życia konsekrowanego obecność sióstr zakonnych jest tym bardziej cenna. Jest to praca ściśle związana z edukacją młodych ludzi i daje bardzo dobre owoce.

Wielką zasługą księdza Jacka Pielaka jest ocalenie jednej z najważniejszych szkół w naszej diecezji, która podupadała, ale dzięki dużemu wysiłkowi udało się jej przetrwać. Mimo, że jako katolicy stanowimy zaledwie 5 procent lokalnej społeczności, to Kościół ma dobry odbiór wśród ludzi, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w edukację. Diecezja prowadzi 400 szkół. Jest również uniwersytet, który powstał dzięki projektowi katolików z Hiszpanii. Większość katechumenów to absolwenci naszych szkół. Na przykład dwóch spośród trzech biskupów ze Sierra Leone pochodzi z rodzin muzułmańskich, ale zdecydowali się przyjąć chrzest. Ważnym i pięknym elementem tego kraju jest tolerancja religijna.

Dzięki wsparciu waszej diecezji możliwa była zmiana oblicza wielu szkół. Udało się odrestaurować również wiele budynków parafialnych. Obecność trzech księży przyczyni się do jeszcze większego zaangażowania się w projekty edukacyjne i rozmowę duszpasterską z młodymi ludźmi.

Obecnie w diecezji Makeni istnieje 26 parafii, a w 9 z nich posługują misjonarze. Obecnie doświadczamy dużego wzrostu liczby powołań. Jednak księży, jak na potrzeby diecezji, wciąż nie jest wielu.

Mam świadomość, że autorem tego projektu był arcybiskup Henryk Hoser i jestem za to ogromnie wdzięczny. Cieszę się, że ta misja jest kontynuowana, i że wspieracie także pracę sióstr zakonnych.

Biskup Romuald Kamiński podkreślił, że placówka misyjna w Sierra Leone jest ważnym dla diecezji dziełem, które będzie kontynuowane.

W naszym nastawieniu do tego dzieła misyjnego nic się nie zmienia. Chcemy rozwijać naszą współpracę. Ten trzeci kapłan, który rozpoczął pracę w Sierra Leone to dla nas w diecezji radość, a także pewna forma zabezpieczenia, że gdyby jeden z kapłanów potrzebował np. urlopu zdrowotnego, to jest na miejscu zastępca.

Chociaż pracujemy w różnych, innych krajach, to w Sierra Leone jest nasza jedyna taka klasyczna placówka misyjna. W kurii i całej diecezji jest bardzo dobre nastawienie dla tej misji. Chciałbym podkreślić, że będziemy robić wszystko, żeby dzieło misyjne trwało i rozwijało się.

W parafii misyjnej w Kambi księża z diecezji warszawsko-praskiej pracują od 2011 roku. Obecnie posługują w niej: ks. Jacek Pielak, ks. Robert Gut oraz ks. Michał Czajkowski.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży