Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Wigilia Paschalna 2023

Wigilia Paschalna 2023

Rozpoczęły się Święta Wielkiej Nocy. Po zmroku w katedrze warszawsko-praskiej liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył biskup Romuald Kamiński.

Biskup diecezji warszawsko-praskiej w homilii mówił o dziedzictwie Bożym.

Byliśmy dzisiaj świadkami proklamacji Słowa Bożego opisującego stworzenie świata, nas, ludzi, ale przede wszystkim świadectwo, jakie okazał nam Pan Jezus, idąc w wielki bój o człowieka, żeby przywrócić Mu utraconą godność. Jakże niezwykle brzmią te słowa samego Boga, kiedy mówi: stwarzam cię na swój obraz i podobieństwo. Ty jesteś dzieckiem moim, a Chrystus jeszcze dopowie do tego: jesteście nie tylko dziećmi, ale i dziedzicami, czyli spadkobiercami całego wielkiego dzieła Stworzenia. Wszystko to dla ciebie, umiłowane moje dziecko. I dopowie jeszcze Bóg: w Tobie jestem odzwierciedlony.

Poniekąd ta szata symbolizuje to, że cała nasza istota jest przeniknięta boskością. I teraz, kiedy patrzymy na wszystko, co jest jakimś zamachem na piękno, dobro, godność człowieka, na jego istotę, to nie ma żadnej przesady, że to jest jednocześnie wyciągnięta ręka przeciwko Bogu, który jest w nas odzwierciedlony.

– Pan Jezus nas potrzebuje, żeby nieść światu Jego przesłanie.

Chrześcijanin to jest człowiek, który powinien mieć ducha misyjnego. Z tej racji, że wiele otrzymaliśmy, jak nikt inny. I byłoby naprawdę skąpstwem o niepojętych wymiarach, gdybyśmy te dary zachowali dla siebie, a powiedzieli radźcie sobie siostry i bracia na całym świecie sami. Nie! To chrześcijanie bez cienia wątpliwości są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za kształt, rzeczywistość tego świata i wszystkich dróg. Wiele otrzymaliście, do wielu spraw jesteście zobowiązani. To nie jest coś, co trzeba traktować jako trudność czy obowiązek. Poczytujmy to sobie za wielką łaskę, za wielki honor. Oto Pan nas potrzebuje.

Podczas Mszy Świętej śpiewał Chór Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego.

fot. Marcin Tafejko


W konkatedrze na Kamionku Wigilii Paschalnej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Jacek Grzybowski, który w homilii podkreślał wielkie znaczenie dzisiejszej liturgii.

Właściwie wszystkie liturgie i wszystkie nasze kościelne spotkania zmierzają właśnie co roku do tego momentu. Do tego czasu, w którym jesteśmy w Kościele, we wspólnocie wiary, gdzie jest tak wiele symboli, znaków, gestów, które wyrażają to, co przeżywamy przez cały rok. Zwróćcie uwagę na to, że w czytaniach przeszliśmy całą historię zbawienia od stworzenia świata, od pierwszego zdania Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię przez wszystkie najważniejsze wydarzenia Starego Testamentu. Teraz jesteśmy skupieni na tym wydarzeniu Paschalnym: śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale za chwilkę przejdziemy do następnego etapu. Pascha Pana bowiem trwa i wyraża się w doświadczeniu Kościoła. To będzie przypomnienie naszego chrztu, odnowienie przyrzeczeń kościelnych. Za chwilkę z zapalonymi świecami będziemy mówić, że wyrzekam się szatana i zła, a wyznajemy wiarę w Boga, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie wiele, wiele wieków temu. Potem będzie Eucharystia, Eucharystia, która zawsze jest ucztą. Nakarmimy się Ciałem Chrystusa i zostaniemy posłani, aby głosić światu zbawcze orędzie.

– Pan Jezus pozostaje z nami w Najświętszym Sakramencie aż do końca świata.

[…]wierzymy, iż to wcielone Słowo, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, Ciało i Krew, Dusza i Bóstwo Chrystusa są prawdziwie obecne w Najświętszym Sakramencie, w każdej Eucharystii. […] Dlatego na końcu naszego spotkania będziemy przeżywać spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym, który naprawdę do nas przychodzi. A jutro w radosnym śpiewie „Alleluja!” tego Chrystusa ukażemy światu w procesji rezurekcyjnej. I taki jest sens Triduum Paschalnego. W Nim jest wszystko, cała historia zbawienia, nasza wiara, ale także nasze posłannictwo, nasza ewangelizacja, która polega na tym, że ja naprawdę wierzę w Pana Jezusa, Boga i człowieka, że ja uznaję i wchodzę w Jego odkupieńczą moc. I ja naprawdę wierzę, że On jest obecny do końca świata pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

Liturgię ubogacił śpiew Konkatedralnego Chóru Kamionek pod dyrekcją Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży