Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, bp Romuald Kamiński przewodniczył Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej, podczas której polecał Bożej Opatrzności wspólnotę diecezjalną w 29. rocznicę erygowania diecezji warszawsko-praskiej przez Jana Pawła II.

Bp Kamiński przypomniał, że gdy 29 lat temu Jan Paweł II powoływał do życia diecezję warszawsko-praską, została wystosowana prośba, by Matka Boża Zwycięska z Kamionka stała się jej patronką. Opiece Maryi zawierzamy diecezję również dziś:

Starajmy się, aby wspólnota, której na imię diecezja warszawsko-praska, była godnym mieszkaniem Jej Syna. Ogarniam modlitwą wstawienniczą wszystkich mieszkańców żyjących na terytorium diecezji. Proszę Matkę Bożą Zwycięską, aby wypraszała potrzebne moce, abyśmy zmierzali ku świętości i podobali się Jej Synowi.

W homilii bp Romuald Kamiński zaznaczył, że wielkość Maryi tkwiła w Jej ogromnej pokorze, która mimo młodego wieku pozwoliła na pełne zaufanie Bogu:

Maryja jako przedstawicielka rodzaju ludzkiego została niezwykle wyniesiona. Jak to jest możliwe, że taka 16 może 17-letnia dziewczyna, jak mówią apokryfy, która być może nigdy nie była w wielkim mieście, nie miała wielkich nauk, przyjęła tak wielkie zadanie? Czy była świadoma tego?

Bóg nie żądał znajomości wielu spraw, umiłował i pobłogosławił to co w Maryi było najpiękniejsze. Owa prostota, delikatność, pokora, cichość, zaufanie Bogu. I właśnie dlatego jest Ona zdolna czynić wielkie rzeczy. Nie swoją mocą, ale mocą którą w Jej wnętrzu, w Jej sercu złożył Bóg.

Na zakończenie Mszy Świętej bp Romuald Kamiński odnowił akt zawierzenia diecezji warszawsko-praskiej Bożemu Miłosierdziu.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Świętości Życia. W trakcie Mszy była możliwość uroczystego podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego, zagrożonego aborcją.

25 marca w Kościele obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To także Dzień Świętości Życia. W tym dniu przypada również 29. rocznica powstania naszej Diecezji.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w Katedrze warszawsko-praskiej. Mszy Świętej o godzinie 18:00 będzie przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński. Transmisja na kanale SalveNET.

Podczas Eucharystii będziemy polecać Bożej Opatrzności całą wspólnotę diecezjalną.

O początkach i historii naszej diecezji można przeczytać w książce „Diecezja warszawsko-praska w latach 1992-2017” autorstwa ks. dr. Macieja Radzikowskiego.

Z okazji Dnia Świętości Życia będzie również możliwość uroczystego podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego.

Duchowa Adopcja Dziecka Nienarodzonego polega na otoczeniu jednej nienarodzonej istoty ludzkiej, która jest w niebezpieczeństwie utraty życia, codzienną modlitwą przez 9 miesięcy. Osoba włączająca się w to dzieło podejmuje codzienną modlitwę Adopcji razem z dziesiątką różańca oraz jedną dodatkową praktykę modlitewną lub pokutną.

Imię dziecka i okoliczności jego życia, które obrońca życia bierze pod opiekę, nie są mu osobiście znane. Między nim a dzieckiem i jego rodzicami modlitwa powoduje stworzenie więzi duchowej, która pozwala ochronić dziecko przed śmiercią, a rodziców i ich bliskich przed bardzo poważnym wykroczeniem moralnym.

Duchowa Adopcja Dziecka Nienarodzonego może zostać podjęta w dowolnym momencie i kończy się dokładnie po 9 miesiącach. Nie ma specjalnych obrzędów czy praktyk religijnych kończących czas trwania tej modlitwy dla jednego dziecka. Można jednak zakończyć ją aktem będącym wyrazem prywatnej pobożności (np. udział we Mszy św., wspólna modlitwa z innymi obrońcami życia, pielgrzymka do sanktuarium).

Duchowa Adopcja rozpoczynana w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25.03) ma swoje zakończenie w Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12).

Ceremoniał uroczystości przyrzeczenia

Wprowadzenie

Drogie siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia, pomożecie Kościołowi w ochronie nienarodzonego życia. Niech każdy z Was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego duchowego daru, broni jednego „swojego dziecka”. Niech osłania je przed niebezpieczeństwem utraty życia. Niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie Wasza codzienna modlitwa, aby w ten sposób Bóg, Dawca wszelkiego życia, był uwielbiony.

Rozpoczyna się ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Celebrans odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

Osoby, które będą składały przyrzeczenia, powtarzają następujące słowa:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci! Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nie narodzonych postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25.03.2021 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Moimi zobowiązaniami będą:

– codzienne modlitwa jedną dziesiątką Różańca – moje dobrowolne postanowienia – codzienna modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży