Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Uroczystość Objawienia Pańskiego 2021

Uroczystość Objawienia Pańskiego 2021

W Uroczystość Objawienia Pańskiego bp Jacek Grzybowski przewodniczył Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej wskazał, że to jaką drogą będziemy szli w życiu zależy od wyboru relacji, treści, którymi się otaczamy:

Narodzenie się Pana Jezusa, objawienie się Jezusa jako prawdziwego Boga i człowieka […] to wydarzenie zbawcze czyni nas współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię. Dzisiejsze Słowo Boże pokazuje nam zatem, że człowiek przez swoje decyzje, wybory, postawy życiowe, przez to kogo słucha, z kim trzyma, czym się karmi, może stać się współuczestnikiem, współczłonkiem, współdziedzicem zbrodni nieprawości, kłamstwa, zła albo jak uczy nas tego Słowo Boże – przez prawość serca, rozeznawanie tego co mówi sumienie – współuczestnikiem, współczłonkiem, współdziedzicem objawienia w Jezusie Chrystusie. Sądzę, że tak trzeba rozeznawać naszą obecność w Kościele, że my przychodzimy do kościoła, bo jesteśmy świadomymi członkami tej wspólnoty, ponieważ choć może tego tak ładnie nie nazywamy, chcemy być współuczestnikami czegoś dobrego, pięknego, prawego i świętego. Chcemy współuczestniczyć w Ewangelii.

Biskup Jacek Grzybowski odwołując się do trwającego Synodu o synodalności przypomniał również, że każdy na mocy Sakramentów jest zobowiązany do aktywnego włączania się w życie wspólnoty Kościoła:

Nie jestem obcy, nie jestem przechodniem, nie jestem tu klientem. W Kościele, na mocy Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania jestem zawsze u siebie. Niech obraz Ewangelii Mateusza i cała ta historia będzie dla nas wezwaniem właśnie do tego, że my chcemy być dotknięci przez owe dziecko, prawdziwego Boga i człowieka. Chcemy objawić się jako Jego uczniowie. Chcemy zostać dotknięci Jego łaską po to, by inną drogą – drogą prawdy, sprawiedliwości, zaangażowania wspólnoty, podążać razem. Jest to bardzo wielkie i trudne wyzwanie oznacza bowiem prace – nie lenistwo, gorliwość – nie apatię, miłość – nie letniość, ale nie ma innej drogi Kościoła. Gdy czytamy Słowo Boże ono zawsze mówi do każdego z nas – obudź się, powstań z martwych, jaśnieje Ci Chrystus. Uroczystość Objawienia Pańskiego, uroczystość światła, uroczystość ujawniania boskości Jezusa złożonego w żłobie w sposób szczególny nas uświadamia i wzywa do przemiany.

W parafiach diecezji warszawsko-praskiej w Uroczystość Objawienia Pańskiego przeszły również tradycyjne Orszaki Trzech Króli. Poniżej niektóre z nich. Jeśli w twojej parafii również organizowany był Orszak to zachęcamy do podzielenia się relacją na [email protected]

Parafia św. Rity z Cascii w Warszawie. Więcej zdjęć

Parafia św. Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie. Więcej zdjęć

Parafia św. Wawrzyńca w Gliniance. Więcej zdjęć

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży