Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Triduum Paschalne w rodzinie – materiały do wykorzystania

Triduum Paschalne w rodzinie – materiały do wykorzystania

Zamieszczamy materiały duszpasterskie przygotowane w ubiegłym roku przez Ruch Światło-Życie archidiecezji krakowskiej i Duszpasterstwo Akademickie Patmos Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w opracowaniu ks. Jacka Bernacika i ks. Krzysztofa Porosło. Mogą pomóc w rodzinnym przeżywaniu i celebrowaniu Triduum Paschalnego.

Składają się z rytuału liturgii domowej (pliki pdf do wydrukowania w załączniku) oraz trzech katechez video objaśniających poszczególne znaki domowej liturgii.

Przygotowane przez media diecezjalne i poszczególne parafie transmisje celebracji Triduum Paschalnego mogą być pomocą w przeżywaniu tych dni, ale nie w oglądaniu transmisji leży istota. Należy pamiętać o tym, że transmisja liturgii nie jest tożsama z samą liturgią. Święty Jan Paweł II w liście o świętowaniu niedzieli Dies Domini napisał: „ci z wiernych, którzy z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, winni dołożyć starań, aby jak najpełniej uczestniczyć z oddalenia w liturgii niedzielnej Mszy św., najlepiej przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na ten dzień, a także przez wzbudzenie w sobie pragnienia Eucharystii”.

  • Wielki Czwartek – zapraszamy tutaj.
  • Wielki Piątek – zapraszamy tutaj.
  • Noc Zmartwychwstania – zapraszamy tutaj.
©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży