Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Święcenia prezbiteratu 2024

Święcenia prezbiteratu 2024

W pierwszą sobotę czerwca Kościół warszawsko-praski powiększył się o pięciu kapłanów. Diakoni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęli święcenia w stopniu prezbiteratu z rąk bpa Romualda Kamińskiego w Katedrze Warszawsko-Praskiej.

W homilii biskup warszawsko-praski mówił o służbie na wzór Chrystusa:

To najtrudniejsze zadanie: umieć autentycznie postawić pewną zaporę, przez którą nie zawładną nami wartości tego świata, ale będziemy starali się ogałacać, aby być mocni mądrością i miłością samego Pana Jezusa. Przez to będziemy Go naśladować. Pan Jezus pokazał się nam jako sługa. Święcenia kapłańskie mają wiele wspólnego z Wielkim Czwartkiem. Tam Pan Jezus, zanim zasiadł do sprawowania Eucharystii, wykonał symboliczny obrzęd umycia nóg. Wcześniej przygotował apostołów, mówiąc: „Nie przyszedłem, aby mi służono…”. Umiłujcie to, co jest prawdziwą służbą człowiekowi, służbą kształtowaną na kształt Pana Jezusa. Bądźcie kapłanami służącymi, a nie obsługiwanymi.

PEŁNA HOMILIA:

O nowych kapłanach można przeczytać tutaj.

fot. Karolina Błażejczyk

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży