Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Informujemy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich o możliwości skorzystania z programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Zadaniem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka oraz wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży, pochodzącej ze średnio zamożnych i biednych rodzin, zamieszkującej tereny wiejskie oraz małe miasta (do 20 000 mieszkańców). W ten sposób budujemy żywy pomnik świętego Jana Pawła II.

Należy wspomnieć, że środki na stypendia pozyskiwane są podczas corocznej zbiórki, jaka odbywa się w Dzień Papieski. Wymagania, jakie należy spełnić, aby przystąpić do programu stypendialnego, znaleźć można na stronie.

W sprawach związanych z uzyskaniem stypendium proszę o kontakt mailowy na adres [email protected]

Proszę, aby Księża, a także Katecheci i Nauczyciele przekazali powyższą informację młodzieży, która zaangażowana jest w życie parafii i szkoły oraz zasługuje na objęcie programem stypendialnym.

ks. Michał Stachera
Koordynator Diecezjalny
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży