Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Studia uzupełniające z etyki i filozofii dla nauczycieli

Studia uzupełniające z etyki i filozofii dla nauczycieli

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW proponuje studia uzupełniające II stopnia realizowane na kierunku Filozofia. Informujemy o tej propozycji, ponieważ może to stać się szansą podniesienia kwalifikacji nauczycielskich pozwalających uczyć w szkole etyki. Ministerstwo Edukacji planuje w najbliższych latach wprowadzenie w polskich szkołach obowiązkowej lekcji religii lub lekcji etyki. Nie byłoby już zatem sytuacji, że uczeń może nie chodzić na żaden z tych przedmiotów – będzie musiał wybrać obowiązkowo albo religię albo etykę.

Proponowane studia uzupełniające posiadają:

  • Moduł dedykowany dla nauczycieli (posiadających przygotowanie pedagogiczne), którzy chcieliby nabyć uprawnienia nauczycielskie do nauczania kolejnego przedmiotu (etyki i filozofii);
  • Istnieje możliwość uznania dotychczasowych kwalifikacji pedagogicznych w ramach realizowanych studiów;
  • Większość zajęć realizowana w formie hybrydowej (zajęcia prowadzone stacjonarnie z transmisją przez Internet);
  • Zajęcia w module nauczycielskim realizowane w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz soboty;
  • Po uznaniu osiągnieć pedagogicznych cały kurs obejmuje 945 godzin (nauczyciel etyki + dodatkowe 120h na nauczyciela filozofii). Przykładowy rozkład zajęć: trzy razy po dwa wykłady w tygodniu, w godzinach 16.45-20.00 i jeden zjazd w sobotę raz na trzy tygodnie;
  • Przewidywane obciążenie godzinowe tygodniowe – 10,5h;
  • Proponowane studia są bezpłatne.

Zapisy: https://oferta.uksw.edu.pl/

 https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/BRE_2022_23/programme/BRE_WFCH_ST_2_FIL/?from=field:FI024 (szczegółowy link)

W sprawie jakichkolwiek szczegółowych pytań można się kontaktować:

Michał Piekarski ([email protected] ) Andrzej Waleszczyński ([email protected].)


©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży